EURO-KWAL SCHULZ VREEST DE DEMOCRATIE

schulz

Eurokwal Schulz, voorzitter van het E.U.-‘parlement’, is erg bang geworden van de burgers in de lidstaten. `Ze vertrouwen het niet meer`, zegt hij in een Duitse krant.

-Schulz: “Het vertrouwen van veel mensen in instellingen, zowel nationaal als Europees, is verloren gegaan”.
En: “De uitslag van het Nederlands Referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne is een goed voorbeeld van de kritische houding van veel burgers ten opzichte van de EU.
Ja Schulz, vind je het gek? En hoe zou dát nou komen hè?

-Misschien door het schandelijke en uiterst schádelijke E.U. -doordramgedrag dat constant tegen de belangen van de Europese burgers in gaat?

-Misschien omdat veel burgers in de ‘lidstaten’ langzamerhand wákker zijn geworden?

-Misschien dus omdat de burgers hebben gemerkt dat het hen als maar sléchter gaat, zowel wat betreft de financiën als sociaal gezien, sinds de E.U. bijna dagelijks zijn akelige klauwen naar hun uitstrekt om hen te beroven van hun recht van spreken en van hun centjes, en om hen op te zadelen met talloze zeer bedenkelijke lieden, wel heel erg veel daarvan arrogante en in principe -gezien de bedreigende koranopdrachten- gevaarlijke islamieten?

Alle bovenstaande zaken, en nog veel meer dingen die de E.U. ons flikt, dringen maar niet door bij de uit bijzonder ‘merkwaardige’ lieden samengestelde E.U.-top.
Nee, onze eurokwal weet het beter:

-“Hij houdt de Europese regeringsleiders verantwoordelijk voor de afbrokkelende geloofwaardigheid”, lees ik in Elsevier.
Wat de zakkenwasser vergeet is dat die regeringsleiders, namens het megalomane clubje in Brussel, als belanghebbende E.U.-slaven hun bevolkingen opzadelen met ALLE GENOEMDE E.U. ROTZOOI!
En dat het dus via die ‘leiders’ wel degelijk HET HANDELEN VAN DE E.U. ZELF IS die de burger uiteindelijk tot het inzicht bracht dat de hele E.U. totaal niet te vertrouwen is.

Even later krijgen dan van Schulz, erg inconsekwent, weer ánderen de schuld van het gegroeide wantrouwen: “Het zijn de euro-sceptische populisten die het wantrouwen voeden”…

Eurokwal Schulz begrijpt niet dat die ‘euro-sceptische populisten’ domweg populair worden omdat ze het al lang bestaande -en sterk groeiende- wantrouwen van de bevolking onder woorden brengen. Niet meer dan dat, van ‘voeden’ is dus totaal geen sprake.

De E.U. heeft de burger buiten spel gezet en is bezig diens roots en zijn vaderland te vernietigen. Dat pikken wakkere burgers niet. Zij eisen, ‘het volk’ eist, zijn roots en zijn land terug. Ze willen dat ‘het volk’ beslist en niet een zelfbenoemd stel fascistisch gekleurde E.U.-grootheidswaanzinnigen. ‘Het volk’ eist het zelfbeschikkingsrecht, de DEMOCRATIE terug.

Frans Brassens
12 april 2016