EEN BANGE RUTTE ZIT IN DE PROBLEMEN

rutte.nee

Rutte, ‘onze’ liegende, bedriegende en blunderende minister-president, beseft dat hij nu wel héél erg zijn best moet doen om de Nederlandse bevolking voor de zoveelste keer te schofferen en te belazeren. Dat besef is op zich al een wonder voor iemand die alleen van zichzelf uitgaat en tot nu toe steeds dacht dat hij weg zou kunnen komen met een hoop neurotisch gelach en wat grappen en grollen.
Rutte beséft nu iets! “Ik moet met een NEE naar mijn geliefde Brussel”. En hij had nog wel zo gerekend op de meegaandheid van het domme Nederlandse volk! Zijn zoveelste misrekening dus!

Deze onbekwame onbenul houdt het voorlopig bij een rijtje nietszeggende, maar voor de goede verstaander juist véélzeggende woorden. Woorden die er op duiden dat hij nog héél goed moet nadenken hoe hij het Nederlandse volk tóch een oor kan aannaaien.

Rutte zegt dat Nederland het associatieverdrag met Oekraïne ’niet zonder meer kan ratificeren’.
‘Niet zonder meer’? Wat bedoelt hij daarmee?
Hij wil ons NEE niet naar Brussel brengen, maar weet daar voorlopig nog niet onder uit te komen.

Rutte zegt daarom dat het kabinet de NEE-uitslag ‘zorgvuldig en stap voor stap gaat bekijken’.
Wat valt er te ‘bekijken’ aan een overduidelijk NEE, Rutte? Breng dat NEE naar Brussel!
Dát is je opdracht, je gegeven door het Nederlandse volk, het volk dat je moet vertegenwóórdigen en niet belázeren zoals je gewend bent te doen.

De E.U./Balkenende truc van het doen van nauwelijks enige ‘aanpassing’ van een verdrag zal doorzichtig zijn en niet meer werken. We hebben geléérd van het wangedrag van de gluipglibber Balkenende.
Een ‘aanpassing’ als het schrappen van het voorgenomen E.U. lidmaatschap van Oekraïne alleen is zéér onvoldoende, want dat gaat voorbij aan de militaire en financiële aspecten van de zaak.

Rutte ‘beseft’ zelfs dát, en suggereert ‘dat ook de militaire paragraaf aanpassing behoeft’. Want het NEE-volk heeft ook al geen behoefte om de fascistische en oorlogszuchtige Oekraïne militair te helpen en de veiligheid daar te garanderen. Wij willen namelijk niet betrokken raken in een oorlog.

Het valt niet mee voor Rutte om de kool en de geit te sparen. Dat kán ook niet. Rutte moet kiezen voor Nederland, dat is zijn door ons gegeven taak. En zijn E.U.-vriendjes moeten dat maar gewoon accepteren. Maar ja, die Brusselse baan straks hè, egocentrische Rutte, zit die er dan nog wel in?
Kleine nietszeggende wijzigingetjes, de E.U.-truc van Balkenende, gaan niet meer werken. Wat nu dus? Rutte zit tot over zijn oren in de (persoonlijke!) problemen.

De voorlopig laatste nietszeggendheid van Rutte is dit. Hij zei: “Er zijn natuurlijk ook nog andere landen die er van alles van vinden”. Huh? Wat is dát nu weer voor een domme niet ter zake doende opmerking ???

Frans Brassens
9 april 2016

Advertenties