THIS IS OUR FUTURE!

DIT IS ONZE TOEKOMST!

ISLAM DE GROOTSTE MOORDMACHINE TER WERELD!
Andere tirannieën zijn vreselijke infecties, die pijn doen, maar ze gaan uiteindelijk over. islam is een langzame terminale kanker, die zich uitzaait, en alles overneemt. Het trekt zich nooit terug.
Als men aan massamoord denkt, schiet Hitler te binnen. En als niet Hitler, dan misschien Stalin, Tojo, of Mao. 20ste Eeuwse dictators krijgen de eer voor de ergste soort van tirannie die ooit ontstaan is. Echter, de waarheid is dat islam meer doden op zijn geweten dan wie dan ook van deze, en ze zelfs ‘bij elkaar opgeteld’ met gemak verslaat in aantallen en wreedheid.
De grootste moordmachine in de geschiedenis

Nu zijn er in totaal 1,7 miljard moslims ter wereld t.o.v. 2 miljard christenen. Over een paar jaar is het omgekeerd!

En DIT zal dan in elk land te zien zijn!
Saudi Arabia ontmaskerd.

Nogmaals: Fear of Muslims is RATIONAL
De angst voor moslims is RATIONEEL

MAY GOD BLESS THIS WORLD!