EUROPA IN HART GETROFFEN!

brussel.hart2

Een aangrijpend maar zeer realistisch artikel!

Ja, ja, prachtige kreten, zijn deze echter weldoordacht? Diegenen die ze rondbazuinen zijn schuldig aan wat nu gebeurd is en nog zal gaan gebeuren! Dank je wel buitenlanders, die met vriendschap ontvangen zijn. Dank jullie wel voor het doden van “onze mensen” die door jullie met grote vreugde opgeblazen worden en verminkt. WAT hebben wij jullie misdaan? Jullie willen toch hier wonen, leven en van ons geld meegenieten? Wie heeft de vreselijke haat tegen ons in jullie zielen gezaaid? Wat zijn jullie in feite laf om mensen te doden die jullie geen kwaad doen noch hebben willen doen. BAH! Jullie weten dat je in de watten gelegd wordt door vrouwe (een vrouw?) Justitita.

Is jullie moeder een andere moeder dan een westerse, die nu dood uiteen gereten ligt, kinderen en mannen dood of verminkt. Waarom vinden jullie onze mensen het dood zijn waard? Omdat jullie van de haat leven. De haat is met de paplepel ingegeven. De haat houdt jullie in leven! Jullie haten ons “vrij – denkenden” als de pest (waarom?)! Het enige dat jullie willen is ons af maken, het is immers jullie heilige plicht.

Wat is heilig, het is een woord slechts, uitgevonden door “willen we ze mensen noemen”, of iemand die gefrustreerd zijn “zielenroerselen opschreef”? Jullie zijn moordenaars, jullie zouden je eigen moeder nog vermoorden, een vrouw is immers alleen om geslagen te worden en kinderen te baren, misschien nuttig genoeg om zichzelf op te blazen, wat is jullie een zuster waard, eerwraak en afgeslacht worden? Jullie, de slappe mannelijke tak, kennen slechts één liefde, de koran, daarna niets en alleen nog eerwraak, jullie zijn geen aandacht en liefde van ons waard. Jullie zijn zombies die blindelings geloven zonder zelf na te denken. Het enige dat in jullie hersens gebakken is, is haat, ongelooflijke haat, zelfs haat tegen jullie eigen moeders en zuster. Waarom?

Zonder vrouwen zouden er geen mannen zijn, de moslimwereld zou opdrogen. Dus ga zo door en jullie verdwijnen vanzelf.

Haatwoorden: Bedenk wel dat ook deze woorden in de koran geschreven zijn door een menselijk figuur die zich een “man” kon noemen voor wat het waard is, een man, die dit boek met haat schreef. Mensen zijn feilbaar, maar het zal lang duren eer dit tot jullie moordenaars is doorgedrongen. Al bijna 1500 jaar geloven jullie alles wat er opgedist wordt. Niet alleen in een haatboek. Of jullie WILLEN het geloven, omdat jullie alleen uit haat bestaan en van haat leven!

Aan vrede wordt niet gedacht, deze is eenzijdig opgediend, namelijk door de westerlingen. Slap zijn jullie. Ja, omdat jullie in het geniep vechten , dat wil zeggen opblazen, moorden en ook maar voor geen ene cent bereid zijn om eens na te denken of jullie het recht hebben dit te doen. Jullie verschuilen je achter vrouwenrokken. Het is geen gevecht van man tot man, want mannen zijn jullie niet!

Wil het woord “mens”, dat men zichzelf gegeven heeft, betekenen dat een bepaald ras of soort mensen per definitie beter zijn, een uitverkoren volk? Het zal nog lang duren eer de mensheid beseft dat mensheid geen heiligen voortbrengt, dat er geen moslim-hiernamaals is, net zomin als voor de hele mensheid die allerlei goden aanbeden heeft. Behalve de enkele oorlogszuchtige vrouw zijn het mannen die altijd willen vechten. Het haantjes gedoe. Sorry lieve mannen, die dit woord niet verdienen, die zijn er ook gelukkig.

Opnieuw dus, door deze opgefokte gelovigen, is er weer onverdiende ellende en verdriet. Dit is waar ze op uit zijn, lieve goed-doeners en vlaggetjes zwaaiende “WELKOM” vluchtelinghelpers. DIT is de waarheid! Deze waarheid wordt al jaren verkondigd door de verguisde Geert Wilders. De gehate Geert Wilders door eigen politici! Wij Nederlanders haten niet van origine. Politici haten vanuit gans hun hart, misschien vanwege het feit dat wij ze uitlachen en nietswaardig vinden?

Mogen wij ook eens een woordje laten horen? Wij haten het dat onze vrijheid ons wordt ontnomen door politici! Wij haten het dat wij, mensen van de PVV, voor achterlijk worden aangezien, terwijl de waarheid, gesproken door Geert, voor de neus ligt. Mensen die de extreem linksen volgen, dat wil zeggen ALLE partijen die zich aaneen geschaard hebben tegen het eigen volk, kunnen zich verraders voelen van eigen land en volksaard.

Wij worden geofferd op het blok van onkunde en een valse waarheid.

Zo velen willen de waarheid niet erkennen. Media, die een onbegrijpelijk grote haat hebben verspreid, verkondigen, tegen het welzijn voor de eigen bevolking in, het tegendeel van wat goed voor ons zou zijn. WAAROM? Krijgen deze lieden soms veel subsidie om deze nonsens te verspreiden, om de haat uit te dragen, de haat te verspreiden?

Wat wij niet mogen weten, is dat er veel bedrijven reeds in handen van Arabieren zijn. Neem bijv. de Hema, via, via… De DSM enkele jaren terug? Achter onze rug om zijn we reeds overgenomen. Kan dit onze vaderlandse bevolking wat schelen? Ja, U, de lezers van E.J. Bron en de PVV-mensen, de rest werkt dapper mee aan de ondergang.

Wij, de originele bevolking van dit kleine pokkenlandje, haten niet van origine, we zijn een vrij en wel-gevend land. Helaas weten weldenkende mensen wat de toekomst zal brengen en dat is: deze vluchtelingen (voor 90%) zijn totaal ontevreden met wat ze gratis krijgen, komen niet om te werken, onze vrouwen en meisjes zijn wegwerp voorwerpen, zijn vrije hoeren en allen mogen misbruikt worden. Tussen de binnenkomers zitten misdadigers van het ergste soort en lieden die graag bommen maken en ons opblazen. Voor ons zal nooit meer rust heersen en wij zijn overgeleverd met de “strot bloot” om halal geslacht te worden.

Je zou eigenlijk medelijden moeten hebben met de mensen die buitenlanders aanbidden, wanneer hun gedoe niet van zo een groot belang zou zijn en mee werken aan de ondergang van de wereld zoals wij die kennen, ons vaderland, onze cultuur en onze vrijheid van leven. Onze vrouwen zijn nu op weg om gesluierd naar hun werk te gaan. Ze beseffen het nog niet, maar het komt eraan.

Goed-doeners aan vluchtelingen. Deze soft-kleppers zijn mede schuld aan alle aanslagen die gebeurden en nog staan te gebeuren. Diegenen die VOOR meer zijn, moeten nog eens nadenken, want dit is de toekomst voor Uw kinderen; nergens meer veiligheid. Ook U bent een moordenaar, zelfs van Uw eigen kind! Uiteraard waren deze aanslagen te voorzien na de arrestatie van die Salah Abdeslam.

Europa in hart getroffen

Prachtige gevoelige tekst…

“Helaas moet ik zeggen dat Europa in het hart getroffen is door de politici van deze landen, met name Rutte van Nederland en zijn horde, Hollande Frankrijk, Madame Merkel, door justitie met de zachte perkjes schoffelen uitspraken door rechters en mede door de mensen die vreemdelingen verwelkomen met vlaggetjes! U allen hebt schuld aan de dood van Uw eigen mensen!”

Maar ja: eigen mensen? Hoe lang nog? Straks vallen we onder de sharia wet. Wat is erger.?

Sta dus niet in een zwart pak straks eer te brengen aan de gestorvenen. Vergeet Uw medailles, die niet bijdragen aan Uw eer en verdiensten noch aan de bevolking van Uw eigen land, heren en dames politici en koningen. Het siert U thuis te blijven en in stilte te wenen. Eigenlijk wil ik zeggen: blijft U allen thuis, want de doden die gevallen zijn, zijn gevallen door UW hand.

De welkom vluchtelingen staan aan de bron van ALLE aanslagen. Al die doden komen op het geweten van zoals ik al schreef politici en burgers die hun eigen volk totaal verlakken! Geert Wilders en met hem miljoenen PVV-mensen, net zoals in Duitsland en Frankrijk mensen die WEL inzien wat er aan het gebeuren is, hebben volkomen gelijk! Je moet wel oerstom zijn om dit niet in te zien!!

Nu de terreuraanslagen zo diep ingrijpen in het leven van alledag van de gewone Europeaan komt het steeds dichterbij. Kan ik nog reizen met openbaar vervoer of vliegtuig, kan ik nog op een druk plein op een terrasje zitten, zijn mijn kinderen veilig op school, in welke Europese hoofdstad ontploft de volgende bom? Wat weten de inlichtingendiensten nu echt?

De mensen die hebben gekozen voor deze regering: U hebt gekozen, U stemde niet voor UW vrijheid en deze van Uw kinderen. U stemde voor haat! U beperkte zelf Uw veilige vliegtuigreizen, Uw treinangst van nu af aan.

Kies voor Uw toekomst en deze van Uw kinderen, stem PVV! Moet U zelf weten.

Uw politieke leiders staan straks in een zwart pak te rouwen, terwijl zij de verantwoordelijken zijn en daarbij diegenen die gekozen hebben voor meer en nog eens meer, dus tegen de PVV. Ja, hoor, dat is maar een raar mannetje die Geert, de tv en radio zeggen het. Zijn haarsnit voldoet niet aan de eisen, net zoals bij Donald Trump. Of daar je toekomst van af zou moeten hangen zeg, voor mijn part stonden die haren ondersteboven, wanneer ze maar goed voor de eigen mensen staan, ja juist even egoïstisch gezegd: voor eigen mensen en land.

Mensen denk eens goed na! Morgen bent U misschien aan de beurt, Uw zoon, dochter, moeder, vader of iemand van wie U van houdt Uw dier? Leuk hè, dat opblazen door mensen die een andere cultuur hebben! Uw geliefden uiteen gereten, ziet U het beeld voor zich? Bent U dan nog zo vergevingsgezind?

Laat Uw geliefden niet ten onder gaan aan een door haat vervulde groep. Stem eindelijk eens voor Uw vrijheid, Uw rust, Uw toekomst en deze van Uw kinderen en de mensen van wie u houdt. Stem voor rust.

door: Martha N.
voor: EJBron