Chef Staatsveiligheid waarschuwt: “Aanslagplegers op weg naar Europa”

Hier hebben alle weldenkende Europeanen toch al lang voor gewaarschuwd!

terrostsengrens