THE 7 STEPS TO SAVE EUROPE!

save.europe

The only actual rescue of Europe can only be effectuate if:

1. all EU States leave the destructive EU immediately
2. all borders are closed and the fortune-hunters be expelled
3. all Europhile governments are deposited through a people’s Court
4. a new government, elected by the people, is democratically appointed
5. the media, who publish lies or conceal the truth, will be indicted
6. a Binding Referendum must be legally allowed and Governments are bound to follow the outcome of this Referendum
7. the original population will be protected and should always come first

PEOPLE OF EUROPE: WAKE UP TO RESTORE DEMOCRACY AND SAVE YOUR COUNTRY!

——————————————————————————————

DE 7 STAPPEN OM EUROPA TE REDDEN!

De enige werkelijke redding van Europa kan alleen geëfectueerd worden als:

1. alle EU staten de allesvernietigende EU onmiddellijk verlaten
2. alle grenzen worden gesloten en de gelukzoekers worden uitgezet
3. alle eurofiele regeringen via een volkstribunaal worden afgezet
4. een door het volk democratisch gekozen nieuwe regering wordt aangesteld
5. de media, die leugens publiceren of de waarheid verzwijgen, worden aangeklaagd
6. een Bindend Referendum wettelijk moet worden toegestaan en de regering verplicht is de uitslag hiervan op te volgen
7. het oorspronkelijke volk wordt beschermd en moet altijd op de eerste plaats komen

VOLK VAN EUROPA WORDT WAKKER OM DE DEMOCTRATIE TE HERSTELLEN EN JULLIE LAND TE REDDEN!

Realpredictor