Directeur Duitse ‘AIVD ‘ waarschuwt voor burgeroorlog!

Nederland zal dit voorbeeld zeker volgen, want Rutte is niet van plan de tsunami van landbezetters te stoppen!

burgeroorlog

De directeur van de Bundesverfassungsschutz, het Duitse equivalent van onze AIVD, Hans -Georg Maaszen , waarschuwt in een onlangs gepubliceerde redevoering voor een ongecontroleerde toevloed van asieleisers, die zorgen voor onrust bij de burgers, de vergrote kans op aanslagen, rellen , extremisme en daarmee de kans op kleine lokale gevallen van een ‘burgeroorlog ‘. Wij hebben een aantal ‘highlights’uit zijn rede voor u op een rij gezet.

Duitsland staat aan de vooravond van een tot nu toe nooit gekende radicalisering, mede veroorzaakt door de onverantwoordelijke vreemdelingenpolitiek van bondskanselier Merkel en Maaszen ziet de toekomst somber in. Duitsland is als economische motor van de EU een magneet voor ‘vluchtelingen ‘of zij die een betere toekomst zoeken en de 1.1 miljoen nieuw in ons land aangekomen mensen vormen een toenemend veiligheidsrisico voor ons land. Deze trend zal zich in 2016 voortzetten !

De plegers van de aanslag in Parijs zijn als vluchteling geregistreerd en komend uit Syrië zijn zij door Griekenland en de Balkan naar Frankrijk gereisd en ontvingen met vervalste reisdocumenten een asielzoekersstatus. Het is ondanks onze beperkte mogelijkheden om te infiltreren in deze stroom van ongewenste nieuwkomers praktisch onmogelijk uiteindelijk een aanslag te voorkomen. Dagelijks ontvangen wij VIER concrete aanwijzingen voor een terreuraanslag, die wij na moeten trekken. Er zijn inmiddels naar schatting 800 jongelui uit Duitsland naar Syrië gereisd om zich aan te sluiten bij de ISIS en daarvan zijn er naar ons weten 260 teruggekomen. Wij denken dat er momenteel in Duitsland 8.300 Salafisten woonachtig zijn en deze alle in de gaten te houden is een onmogelijke taak. Van de tot nu toe binnengekomen ‘vluchtelingen’ zijn er naar schatting 300 Jihadisten, waarbij in 2/3 van deze gevallen er concrete aanwijzingen zijn, dat zij contact onderhouden met de ISIS. 70 procent van de afgelopen jaar in Duitsland aangekomen ‘vluchtelingen’ hadden geen geldige reisdocumenten en weten wij niet precies waar zij vandaan zijn gekomen. Islamitische hulporganisaties, d.w.z. organisaties die zich daarvoor uitgeven, benaderen de opvangplaatsen van vluchtelingen, bieden deze kleding en voedsel aan en trachten op deze wijze een radicalisering op gang te brengen. Ouders van moslim kinderen worden indringend gewaarschuwd hun kinderen niet naar openbare opvang te brengen, maar uitsluitend moslim scholen te gebruiken, daar de kinderen anders niet volgens de richtlijnen van de islam worden opgevoed.

Leest u dit nog eens aandachtig door. Het zijn niet de woorden van een politicus, maar van de man die uiteindelijk met zijn organisatie er voor moet zorgen dat Duitsland veilig blijft, waarbij veilig gerust tussen aanhalingstekens geplaatst zou mogen worden. En heb niet de illusie dat het in ons land anders is, alleen mag over dit soort zaken in Nederland niet openlijk gepraat of geschreven worden uit angst van Den Haag dat dit de ook nu opkomende onrust zou aanwakkeren. Echter zoals vergelijkbare cijfers aantonen mag u er gerust vanuit gaan dat de Duitse cijfers teruggerekend naar 10 procent voor ons land een betrouwbare indicatie geven hoe het met de veiligheid in Nederland is gesteld.

Maar openheid en aangeven hoe ‘Den Haag ‘ met de crisis denkt om te gaan, dat zou teveel van het goede zijn .

http://www.geennieuws.com/2016/03/directeur-duitse-aivd-waarschuwt-voor-burgeroorlog/