Naïviteit en Profijt: de oorzaak van de ondergang van Europa!

hersencellen

 Iedereen is in het bezit van hersencellen
Waarom zijn er potverdorie zoveel die het weigeren te gebruiken?

De grote groepen linkse, geïndoctrineerde goedgelovigen, die hun verontwaardiging en hun fixatie richten op de door de regeringen en media gepresenteerde tranentrekkende zieligheidsfactor, zijn blind voor de ware (economische) motieven van de door de overheden gesteunde multinationals en de hiervan profiterende migranten!
Ze blijven naïef hun ogen sluiten voor de realiteit. En iedereen die hen met de werkelijkheid confronteert, wordt als racist of fascist bestempeld.

Deze goedgelovigheid wordt aangepraat door de groep belanghebbenden die constant beweren dat de islam een toegevoegde waarde is voor ons land. Maar de invloed en de uitwerking van de islam op onze cultuur en onze wetgeving wordt hierbij compleet verzwegen. En ondanks het feit dat men dagelijks geconfronteerd wordt met de weerzinwekkende waarheid en ziet dat juist het tegendeel plaatsvindt, blijft men de belanghebbende groep ‘hypocriete zelfverrijkers’ geloven en volgen. De kuddementaliteit is bij velen helaas nog steeds aanwezig!

De aanstichters hebben alleen de intelligentie van het grootste deel van het volk onderschat, dat al vanaf het begin van de asieltsunami doorhad wat de werkelijke doelstelling was van het desastreuze asielbeleid van de EU en onze regeringen.

In feite is het gewoon een kwestie van de eigen hersencellen laten werken, hetgeen bij de meeste “kuddedieren/gutmenschen” ontbreekt!

Realpredictor.

Lees ook:
http://www.henktepper.nl/2016/02/25/fascist-een-racist-of-xenofoob-noemt-daag-ik-uit-om-die-stelling-te-verdedigen-voor-de-rechter/

http://politiek.tpo.nl/2014/11/13/waarom-zijn-er-toch-zoveel-gutmenschen-nederland/