De ongekozen dictators!

Heeft U hen gekozen?

DICTATORS.EU2

Als wij zeggen “Spring” dan springt Europa!

smiley businessman walking on the brink of a precipice over blue sky
Remember, you have the power to  say “No”!

Bedenk, dat U de macht heeft om te weigeren!

RP