DERTIG KEER EXTRA KANS OP EEN AANSLAG OP NEDERLANDSE BURGERS!

Brief kabinet. Illegale immigranten blijken terroristen!

Vandaag stuurde staatssecretaris Dijkhoff na vragen een brief naar de Kamer met een technisch, onopvallend, kopje, waarin een meting werd gedaan naar illegale immigranten die vorig jaar verdacht zijn van criminele activiteiten in het land van herkomst. Daar kunnen we natuurlijk van alles onder verstaan. Maar we hebben het hier duidelijk niet over winkeldiefstallen. Er zijn bij deze personen ernstige redenen om aan te nemen dat ze niet in aanmerking komen voor asiel.

Uit de brief van Dijkhoff: “Artikel 1F Vlv bepaalt dat personen niet in aanmerking komen voor bescherming van dit verdrag wanneer er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf buiten het land van toevlucht, dan wel handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties.”

We hebben het hier dus over terroristen. We hebben de afgelopen jaren aardig wat van dat soort binnen gekregen, volgens de brief. Vanaf 1992 tot 1 januari 2016 waren het er 950. Dat is dus 950 keer een reële kans op een aanslag op Nederlandse burgers. Vorig jaar alleen al waren er 170 ‘verdacht’ en bij 30 werd vastgesteld dat het om terroristische tijdbommen gaat.

Je zou zeggen: preventief vast zetten die lui. Maar dat gebeurt niet want dat mag niet. Justitie gaat om het half jaar even met ze praten:

Alhoewel de feitelijke situatie in Syrië maakt dat het niet mogelijk is om gedwongen terugkeer naar Syrië te realiseren, wordt er door de regievoerders van de DT&V eens per half jaar een gesprek gevoerd met de betreffende vreemdelingen om zelfstandig te blijven werken aan vertrek uit Nederland.

http://joostniemoller.nl/2016/02/brief-kabinet-illegale-immigranten-blijken-tijdbommen/

terrorist

RP: Ze zijn hier volkomen van de pot gerukt! Dus elke keer opnieuw vriendelijk vragen of ze willen blijven of vertrekken?