Terugblik: Indische Nederlanders!

De groep kolonisten (indische Nederlanders) met een Nederlandse nationaliteit en een Nederlands paspoort, kregen van Sukarno (de toenmalige Indonesisiche president) de keuze: “vertrekken uit Indonesië (terug naar Nederland dus) of blijven, maar dan moesten ze de Indonesische nationaliteit aannemen!”

Deze keuze was voor de vele aanwezige (Indische) Nederlanders geen optie en zij vertrokken dus naar Nederland (in feite als vluchteling, omdat vele mannen in het Nederlandse leger hebben gevochten en hun gezinnen in Japanse krijgsgevangen kampen hebben gezeten) .

Kijk hieronder wat deze Nederlandse vluchtelingen moesten betalen om naar hun “vaderland” terug te keren. Ook de voorschoten van accommodatie (veelal in kampen), voedsel, kleding, etc. hebben zij tot de laatste cent moeten terugbetalen.

Indische Nederlanders

De bedragen die u hier ziet waren destijds bijna net zo hoog als een jaarloon!

Dus voor degenen die hen nog steeds vergelijken met de “vluchtelingen” van nu, is dit het bewijs, dat ze NIETS gratis hebben gekregen, integendeel! Ze moeten ook nu, net als alle Nederlanders,  wildvreemde gelukzoekers onderhouden!

Over meten met 2 maten gesproken!