Aan de Nederlandse overheid: Ik klaag u aan!

Een keiharde aanklacht! Iedere Nederlander moet dit doorsturen! Dan kunnen ze het niet negeren!

recht

Aan de Nederlandse overheid: Ik klaag u aan! Ik klaag u aan namens mijzelf, mijn kinderen en kleinkinderen. Ik klaag u aan namens het Nederlandse volk.

Ik klaag u aan vanwege uw structurele en groteske verspreiding van leugens. Leugens over een aantrekkende economie die niet aantrekt, leugens over het afnemen van werkeloosheid die niet afneemt, leugens over vluchtelingen die geen vluchteling maar grotendeels dieven zijn. Ik klaag u aan wegens creatief boekhouden en het op grove schaal falsificeren van feiten.

Ik klaag u aan voor het verraad van ons land aan de Europese Unie. Voor het verraad van de Nederlandse cultuur, democratie en het secularisme, aan gewelddadige barbaarse moordzuchtige religies uit den vreemde. Voor het verraad van de Nederlandse ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en langdurig schuldloos werkelozen, aan verre vreemdelingen die niet voor oorlog op de vlucht zijn.

Ik klaag u aan om de herintroductie van feitelijke dwangarbeid, mogelijk gemaakt met uw ‘participatiewet’. Dwangarbeid, een begrip dat wij sinds de bezetting door nazi-Duitsland niet meer in ons land hebben gekend.

Ik klaag u aan omdat u uw fascistisch gedachtegoed hierbij niet laat stoppen. Door de overheveling van rijkstaken naar gemeenten heeft u immers ook pure apartheid in Nederland geïntroduceerd. U heeft discriminatie als overheidsbeleid geïmplementeerd. Door uw ‘participatiewet’ heeft de Amsterdamse burger immers andere wettelijke rechten & plichten gekregen dan de Rotterdamse of Eindhovense, en de gedwongen werkeloze burger hiermee overgeleverd aan de grillen van een lokaal ambtenarenkorps. Maar het kan helemaal niet zo zijn dat in de ene gemeente een tegenprestatie voor bijstand wordt geëist en in de andere niet. Het kan ook niet zo zijn dat hetgeen in de ene gemeente wordt aangemerkt als ‘eigen vermogen’, dat in de andere gemeente niet is. (Bijvoorbeeld de auto) Bovendien kan het niet zo zijn dat de ene gemeente dezelfde auto anders taxeert dan de andere.

Art 1. Uit de Nederlandse grondwet geldt immers voor iedere Nederlander, waar dan ook in Nederland! Als u een Amsterdammer in gelijke situatie anders behandeld dan een Maastrichtenaar dan pleegt u daarmee keihard discriminatie en bedrijft u apartheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden! De wet geldt immers voor iedere Nederlander. Niet apart voor Eindhovenaren en Rotterdammers. Indien u daar anders over denkt dan zegt dat veel over u, minder over mij. U moest zich de oren van het hoofd schamen.

Ik klaag u aan omdat u stelselmatig weigert de landsgrenzen te sluiten, ik klaag u aan omdat u de vernietiger van Nederland bent. De vernietiger van de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Ja, u bent de verrader onder de verraders. U bent degene waar vaders en moeders hun kinderen voor waarschuwen. U bent de Charlatan onder de Charlatans, en daar gaat u nog trots op ook.

Ik klaag u aan omdat u in de beeldvorming blijft volharden dat Ahmed minder kans op een betaalde baan maakt dan Jan, als meest schrijnend voorbeeld van discriminatie. En dit terwijl alle cijfers erop wijzen dat juist de oudere werkeloze volkomen kansloos op de arbeidsmarkt is, en bepaald niet de jonge Ahmed waarvan er tienduizenden, hoogopgeleid, de Nederlandse grenzen overspoelen. Ieder jaar opnieuw. Tienduizenden die overigens op uw expliciete uitnodiging komen binnendrijven! Want daar komt het wel op neer. Bovendien, indien de jonge, hoogopgeleide Ahmed niet wil werken, dan noemen we dat toch anders dan discriminatie?

Ik klaag u aan omdat u de pensioenleeftijden hebt verhoogd en tegelijkertijd de baankansen voor ouderen hebt verlaagt en hen naar de dwangarbeid hebt verwezen. Geen werk, want dat mag niet, dat heet verdringing. Nee, bezigheidstherapie zoals het vegen van straten die zojuist geveegd zijn. U zegt geen geld te hebben om de pensioenen van de ouderen te kunnen blijven betalen, evenals de voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten, tegelijk beschikt u kennelijk weer wel over voldoende middelen om de vluchtelingenopvang te financieren en om aan uw EU- bijdragen te kunnen voldoen. Met volle bakken tegelijk hevelt u geld van de Nederlandse belastingbetaler over naar het buitenland. Naar buitenlanders die hier nog nooit een dubbeltje verloren hebben. U steelt als de raven. U steelt de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Ik klaag u aan omdat u het volk al eerder een dolk in de rug heeft gestoken. U demonstreerde uw ware gezicht immers al eerder aan Nederland, en wel op 13 december 2007 met de ondertekening van het Verdrag van Lissabon: In 2005 werd de grondwet voor de EU verworpen door de Fransen, Ieren en Nederlanders. Hiervoor in de plaats bedacht u daarom een verdrag, “het verdrag van Lissabon”. Want het Verdrag van Lissabon is helemaal geen gewoon verdrag dat is gesloten tussen staten. Het Verdrag van Lissabon is een nieuwe grondwet die boven de Nederlandse grondwet staat. Het Verdrag van Lissabon is niet democratisch tot stand gekomen; het is de Europese Grondwet in een nieuw jasje. Juridisch gezien is het Verdrag van Lissabon nagenoeg een exacte kopie van de in 2005 (door 62 procent van de Nederlanders, 55 procent van de Fransen en 53 procent van de Ieren verworpen Europese Grondwet.)

U bent derhalve de laatst aangewezene denkbaar om ons land te mogen vertegenwoordigen, te leiden en te regeren. U bent überhaupt de laatste om te mogen spreken. U hebt uzelf en uw volk immers bewezen de ultimo antidemocraat in hart en nieren te zijn. En wist u dat wij voor de ultieme antidemocraat een Nederlands woord hebben bedacht? Die noemen we doorgaans een Fascist.

Door uw wanbeleid raken steeds meer ouderen hun inkomen kwijt, zij worden volkomen schuldloos werkeloos. Tot de dood er op volgt. Als extra straf voor uw falen veroordeelt u hen tot dwangarbeid. Wanneer meent u zelf eens een zinnige bijdrage aan de samenleving te gaan bijdragen? U moest u eigenlijk beter schamen om iedere ochtend toch maar weer wakker te worden. U bent uitsluitend een loden last voor het Nederlandse volk, uw baas!

Ondergetekende is geen religieus mens. Maar mocht ik mij vergissen en bestaat er toch een hiernamaals met een Hemel en een Hel, dan bid ik tot de allerhoogste, in diepste overtuiging, dat uw zielen voor eeuwig mogen branden achter de poorten van de heetste Hel.

En PS: Als we Frau Standartenführer Klijnsma horen gospelen over ‘een zinvolle bijdrage voor de samenleving als tegenprestatie’, bedenk dan dat ze ronduit liegt! Immers, indien een bijdrage zinvol zou zijn dan zou ze wel worden betaald en hadden we weer een bijstandsgerechtigde minder!

http://www.nachthemel.nl/index.php/32-democratie/512-aan-de-nederlandse-overheid-ik-klaag-u-aan

RP: U kunt het ook in de vorm van een bezwaarschrift indienen:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/inhoud/contact-met-bzk/bezwaarschrift-indienen