DE TOTALITAIRE E.U EN DE BANKEN WILLEN CONTANT GELD GAAN VERBIEDEN.

pinnen

Een stuk over de gevaarlijke gevolgen daarvan.
Er ligt een plan bij de E.U. en bij de banken, om het contante geld helemaal af te schaffen.
-U kunt dan alleen maar via een plastic pasje, U welbekend, betalen.
-U hebt dan geen spaarpot meer thuis, maar alles staat ‘digitaal’ op de bank.
-U hebt dus geen enkele persoonlijke controle meer over Uw eigen geld.
-Die controle hebben dan de banken. Totaal! Ze kunnen doen wat ze willen!

Gevolg 1:
Er is zeer weinig tot geen informatie over gegeven, maar:
-Sinds 1 januari van dit jaar kost het U ook Uw geld, als het fout loopt bij de banken.
Ze zullen U dan geld dat U op de bank hebt staan mogen afpakken om hun tekorten aan te vullen.
Geld van Uw betaalrekening én van Uw spaarrekening.
‘BAIL-IN’ heet dat. U bent óngevraagd risicohouder van de banken gemaakt.
Slecht bankieren en gegraai door ‘de grote jongens?
U betaalt dat, al bent U er absoluut niet verantwoordelijk voor!
En in combinatie met het feit dat alle Uw geld straks ‘digitaal’ op de bank staat, ben U dan heel erg de klos.
Ook dáárom willen de E.U. en de banken op korte termijn contant geld verbieden.
Dan heeft U geen enkele mogelijkheid om die oneerlijkheid, het afpakken van Uw geld, tegen te gaan.
Want U heeft er geen controle meer over!

Gevolg 2:
De banken zullen Uw geld kunnen blokkeren zodat U er niet meer over beschikken kan.
Onwaarschijnlijk? Helemaal niet. In Cyprus en in Griekenland gebeurde dat al.
Dan kunt U (eventueel tijdelijk, dát in ieder geval) nergens meer over beschikken, zelfs geen brood kopen!
Een vreselijk machtsmiddel over de burgers, dat de E.U en de banken zich toe-eigenen.

Gevolg 3:
De rente die U van de banken over Uw spaargeld krijgt is al minimaal, 0,6% of zoiets.
Maar het plan bestaat ook -en hier en daar is het zelfs al ingevoerd- om NEGATIEVE RENTE te gaan heffen over spaartegoeden.
Negatieve rente betekent dat U geen rente krijgt, maar BETAALT over Uw spaarbedrag.
Waardoor Uw spaarcentjes zullen slinken. Het dan maar in een ouwe sok stoppen?
Dat kan dus niet meer, want contant geld, papier en munten, zijn dan verboden.
Het zal met die negatieve rente trouwens niet bij -0,6% blijven, eerder zal dat -3% zijn of zelfs meer.

AL DIE KWALIJKE ZAKEN (er zijn er zelfs meer, ook betreffende Uw privacy) maken U totaal afhankelijk van de machthebbers. Oftewel, U gaat vallen onder een per definitie totalitair, fascistisch bewind.
Vindt men U vervelend of lastig, dan heeft men het met dat al ook nog in zijn macht om U alles af te pakken zodat U zelfs niet aan eten zou kunnen komen. Weer een nieuw middel om opstandige burgers te straffen!

ER IS EEN MOGELIJKHEID OM DIE SMERIGE PLANNEN TE VERIJDELEN ALS IEDEREEN MEE DOET.
BETAAL VOORTAAN NOOIT MEER MET PIN.
BETAAL UITSLUITEND MET CONTANT GELD EN DOE DAT MASSAAL.
ZORG ERVOOR DAT MEN U NIET NÓG MEER TOT SLAAF VAN ‘HET SYSTEEM’ MAAKT.

Ja, pinnen is makkelijk, maar pinnen is dus ook heel gevaarlijk!
Het is het begin van de bovengenoemde gevaren voor de burger.
Trap niet in de smoezen dat het criminaliteit en terrorisme tegen zou gaan.
Criminelen en terroristen beschikken over nog heel andere mogelijkheden en middelen.
Zie dat alles in, denk na over deze informatie.
Maak U niet totaal afhankelijk van de valse ‘elite’ en de banken.
Wees verantwoordelijk voor Uzelf, Uw kinderen en verdere nazaten.

Er bestaat al een slogan: PINNEN? NEE DANK U!

Frans Brassens
16 februari 2016