Het zilveren schoteltje voor asielzoekers!

Three dimensional map of the Netherlands in Dutch flag colors.

Elke asielzoeker in Nederland krijgt bijna alles op een presenteerblaadje, in tegenstelling tot de eigen bevolking, die in een recordtempo naar de armoedegrens afglijdt, mede doordat zij moeten opdraaien voor de kosten!

Onderstaand de privileges van de asielzoeker ten opzichte van de gemiddelde Nederlander!

GRATIS ZORGVERZEKERING
Asielzoekers, mensen die nog in de procedure zitten, hebben recht op dezelfde zorg als een Nederlander met een basisverzekering.  Dit klopt dus niet, want asielzoekers hoeven geen zorgpremie te betalen en ook geldt voor hen geen eigen risico. In tegenstelling tot vele Nederlanders,  krijgen asielzoekers dus meer dan de basis verzekering!

FYSIOTHERAPIE
Onder andere betalen asielzoekers geen eigen bijdrage voor fysiotherapie. Nederlanders die gebruik maken van fysiotherapie, vanwege een chronische aandoening en die alleen een basisverzekering hebben, moeten de eerste 20 (peperdure) behandelingen zelf betalen. Asielzoekers krijgen deze behandelingen vanaf het eerste bezoek vergoed.

TANDARTS
Bij pijn of bij kauwproblemen is ook een tandartsbezoek voor een asielzoeker gratis. Het afgelopen jaar steeg echter het beroep dat asielzoekers op mondzorg deden harder dan het aantal asielzoekers dat ons land binnenkwam. Daarom werd augustus dit jaar een financiële drempel ingesteld. Tot 250 euro kan een asielzoeker nu gebruik maken van mondzorg. Voor behandelingen die duurder zijn, moet een aparte aanvraag worden ingediend (die door onze asielknuffelende overheden meestal positief wordt beoordeeld)

ONDERDAK
Een asielzoeker heeft recht op onderdak in opvangvoorzieningen die een ‘toereikend huisvestingsniveau bieden’. Volgens een groep asielzoekers die in de Nijmeegse tentenopvang Heumelsoord verblijft, is dit ‘niveau’ niet voldoende. Afgelopen herfst kwamen deze asielzoekers daarom in opstand. Zij vonden het onder andere te koud in de tenten.

EETGELD
Een asielzoeker krijgt wekelijks leefgeld. Een deel hiervan is bedoeld voor voedsel. Dit bedrag hangt af van het asielzoekerscentrum.

KLEEDGELD
Genoeg om hun dure merkkleding en de nieuwste smartphones te kopen!

WA-VERZEKERING
Asielzoekers worden ook WA-verzekerd omdat zij in de AZC’s veel vernielingen aanrichten! Een hoop Nederlanders hebben geen eens een WA verzekering!

EDUCATIE
In de opvangvoorzieningen moet de asielzoeker een programma voor educatie en ontwikkeling worden aangeboden, waar de meesten geen gebruik van maken.

SPORT EN VERMAAK
COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zorgt ervoor dat minderjarige asielzoekers kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, zoals in zwembaden, schaatsbanen, etc.

EN TOT SLOT DIERENMISHANDELING EN PEDOFILIE TOEGESTAAN!
Het door reeds aanvaarde en gehuisvestigde asielzoekers onverdoofd (halal) slachten van dieren wordt niet bestraft!
Kinderen die, in het kader van gezinsherenigingen, worden binnengehaald laten huwen met mannen die hun grootvader kunnen zijn, is geoorloofd!

Waarom denken jullie dat alle Arabieren en Afrikanen er alles aan doen om in Nederland te komen?

IS NEDERLAND ECHT VAN DE POT GERUKT OF NIET?

Realpredictor