België: moslims eisen recht op dierenmishandeling en jihadfinanciering

Europa begint steeds meer de ongeciviliseerde barbaarsheid van het midden Oosten te krijgen! Nog even dan eisen ze het recht van steniging en halsafsnijding van mensen!

Fubar

Weyts opnieuw gedagvaard wegens verbod op onverdoofd slachten

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts is opnieuw door een aantal moslimorganisaties gedagvaard wegens het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. De tien verzoekende partijen eisen dat het verbod wordt ingetrokken en vragen elk een vergoeding van 1.000 euro voor de geleden morele schade en de reputatieschade. Dat meldt het kabinet van de minister zelf vandaag. De zaak ten gronde wordt op 19 februari bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel ingeleid.

Eerder hadden enkele moslimorganisaties al een kortgedingprocedure ingesteld tegen de beslissing van Weyts om het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren te verbieden. Volgens de organisaties was het verbod in strijd met de godsdienstvrijheid en betekende de beslissing een de facto verbod op ritueel slachten. Hun eis werd echter in september door de Brusselse kortgedingrechter afgewezen.

De Morgen >>

Halal financiert jihad:

01http://fubar.mobi/2015/12/16/eerste-kamer-sponsort-jihad-via-halal/

View original post