Het begint tragikomisch te worden bij de PvdA.

HET DUO SPEKMAN EN SAMSOM ALS KWAADAARDIGE SNIP EN SNAP OP DE BÜHNE

komisch duo

Het is nog niet eens het morsige uiterlijk van Spekman of de ondanks een net pak toch wat actievoerderig ogende arrogante Samsom die mij afschuw van de PvdA inboezemen.

-Het zijn de vuile woorden die dit duo nu spreekt over Geert Wilders.

-Het is ook het verdraaien van Wilders woorden, die een revolte in Nederland voorzíet (zoals velen van ‘ons’), maar er zeker niet toe ‘oproept’ zoals de, in politiek doodsnood verkerende, trieste PvdA ‘corifeeën’ ons menen te mogen voorliegen.

-Het is uiteindelijk de totale ontkenning van de Nederlandse werkelijkheid die beide quasi-heren ten toon spreiden. Het is óók het schofferen van al wie PVV sympathisant is. En dat loopt in de peilingen zo langzamerhand van dik twee en een half naar de drie miljoen kiesgerechtigde mensen.

-Het is het demoniseren van Geert Wilders zoals dat ook met Pim Fortuijn gebeurde. Met het bekende gevolg daarvan. Natúúrlijk spreekt Wilders ware woorden als hij ‘links’, vandaag in casu de PvdA, verantwoordelijk stelt voor een eventuele ‘kogel’.

Zoals Pim Fortuijn dat ook, en even terecht, deed ten aanzien van de destijdse PvdA minister president Kok en andere figuren uit linkse kringen zoals Melkert (PvdA) en Rosenmöller (GroenLinks).
Hij werd omgelegd door een GroenLinkser en daarna stroomde het linkse krokodillentranen bij degenen die hem hadden gedemoniseerd.

Fortuijn: “En de Nederlandse regering, dat vind ik dus een bloody shame, helpt mee een klimaat te creëren van demonisering van mijn persoon. En als mij straks iets gebeurt, dan zijn zij medeverantwoordelijk. En dan kunnen ze niet hun handen ervan aftrekken in de zin van ‘ik heb die aanslag niet gepleegd’. Je hebt het klimaat gecreëerd. En dat moet stoppen.”

Kijk, en dat is precies wat Wilders genoodzaakt is eveneens te zeggen, in zijn eigen woorden.
Ook nu wordt het klimaat voor een moord gecreëerd. Ook nu moet dat stoppen.
Maar die Spekman en die Samsom? Beseffen ze wel waar ze mee bezig zijn?

Ik vrees dat ik me niet meer hoef af te vragen of de minderwaardige en demoniserende acties van dat PvdA-duo misschien niet het topppunt van stupiditeit betreffen.
Nee, ik denk dat we hier te maken hebben met regelrechte kwaadaardigheid.

Die twee behoren volgens de gangbare terminologie tot de ‘Élite’.
Dat woord heeft te maken met het Franse werkwoord ‘élire’ wat letterlijk vertaald het oude woord ‘uitlezen’ oplevert, in de zin van uitverkoren, geselecteerd op kwaliteit.
Dat woord klopt niet bij deze twee. Ik stel wel een ánder Frans woord voor om hen aan te duiden.
Ik vind, op grond van ervaringen van nu en eerder, dat we ze maar moeten onderbrengen bij het woord ‘racaille’. Dat betekent uitschot, gespuis.

Frans Brassens
9 februari 2016