Kapitein Wilders wacht een wilde vaart

Nog steeds geldt dat het volk de macht heeft om de dictators af te zetten en een nieuwe regering te kiezen. Lees dit:
“De afweging tussen machtsmisbruik en despotische, tirannieke overheersing enerzijds en vrede en stabiliteit anderzijds is daarbij door veel denkers gemaakt. De idealisten ontwikkelden een verzetstheorie die de mogelijkheid moest bieden om een slecht regime af te zetten. Ook zij zagen echter de gevaren, zodat bij hen het recht van opstand veelal aan voorwaarden is gebonden.

Bij de realisten ligt de nadruk op het alternatief van een slecht regime, zoals anarchie en burgeroorlog, maar ook wel het idee dat de heerser over een goddelijk recht beschikt. Ook de mogelijkheid dat niet politieke, maar persoonlijke motieven als machtslust de eigenlijke drijfveer zijn, is daarbij van belang. Onder strenge voorwaarden zien veel realisten echter ook enig recht van opstand.
De verzetstheorie is niet alleen als abstract ideaal ontwikkeld, maar ook als rechtvaardiging na een geslaagde machtsovername.”

OpinieZ

Iedere zondag is Nederland in de ban van PVV-zetels. De virtueel grootste partij domineert het politieke debat. Wilders heeft onlangs aangegeven regeringsverantwoordelijkheid te willen dragen en bereid te zijn tot coalitievorming.

Kan premier Wilders, zelfs met een absolute PVV meerderheid, de hooggespannen verwachtingen waarmaken? De problemen waarmee hij te maken krijgt zijn groot en vallen voor een belangrijk deel buiten zijn directe invloed. Ons staatsschip met kapitein Wilders aan het roer wacht een ongekend ruwe vaart. Een kijkje in zijn virtuele-logboek:

Sinds 1953 overstijgt internationaal recht grondwettelijk recht. Besluiten van de EU, de VN en het Europese-Hof-van-Justitie beïnvloeden ons beleid en onze soevereiniteit. Terugkeer naar de oorspronkelijke situatie vergt een grondwetswijziging via een ingewikkelde procedure. Het vraagt meerdere verkiezingen en trouw stemmen voordat we, zoals de VS, weer baas zijn in eigen huis.

In de VN-mensenrechtentempel bepalen schurken vermomd als humanisten het lot van toekomstige slachtoffers

De invloed van de EU en…

View original post 406 woorden meer