Hoezo Europa niet geïslamiseerd?

Aantal moskeeën en islamitische scholen in Frankrijk!

 

moskeën