DE SCHAAMTELOZE ASIEL-VERTROETELING IN NEDERLAND!

Er wordt geld noch moeite gespaard als het om het pamperen van asiel(geluk)zoekers gaat!

PAMPER

CBS: In 2015 zijn er in totaal 56,9 duizend asielzoekers en nareizigers geregistreerd in Nederland
In 2016 zullen er naar verwachting 240 duizend immigranten in de Nederlandse bevolking bij komen. Ook de komende jaren zal de immigratie hoog blijven. Dit blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van CBS. Totaal komt dit dus op ong. 300.000 asielzoekers!
De kosten hiervan zijn minstens 26.509 euro per jaar, per asielzoeker! Dus reken maar uit!

Specificatie:
De grootste kostenposten bestaan uit huisvesting (€7.040), levensonderhoud (€4.040) en begeleiding (€4.040) en de opvallend hoge kosten voor gezondheidszorg (€6.160) per hoofd, per jaar. Asielzoekers hebben geen eigen risico of bijdrage, alles wordt vergoed door het Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers, COA. Kosten die zich niet in dit onderzoek mee lieten nemen zijn bijvoorbeeld “kosten die politie en Koninklijke Marechaussee maken ten behoeve van asielzoekers” (bijvoorbeeld deze) en de schoolkosten van minderjarigen. De subsidies die jaarlijks toegekend worden aan tolken, vertalers en instanties die helpen bij asielaanvraag, terugkeer en herintegratie in het land van herkomst bedraagt €17,5 miljoen.

Lees ook: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/04/cijfers_hoeveel_spendeert_jaar.html

En dit is niet alles, bekijk ook deze schandalen:

Beter onderkomen, beter eten, betere kleding en gratis tabakswaren
https://eunmask.wordpress.com/2015/06/04/asielzoekers-eisen-gratis-tabakswaren-beter-eten-beter-onderkomen-betere-kleding/

VVD wil huizen kopen voor asielzoekers
https://eunmask.wordpress.com/2015/02/19/vvd-wil-huizen-kopen-voor-asielzoekers-nog-gekker-dan-de-pvda/

Asielzoekers kopen nieuwste smartphones
https://eunmask.wordpress.com/2015/02/28/asielzoekers-kopen-de-nieuwste-smartphones-e-2-800-als-basisuitzet-in-duitsland/

En het Nederlandse volk blijft passief toekijken!