De 4 Stadia naar een volledige islamitische overname

deal.with.the.devil

De deal met de duivel was de dag dat Europa haar grenzen opende

Beangstigend om te lezen dat wij het grootste deel van deze stadia al zijn gepasseerd!

FASE 1: INFILTRATIE
■ Moslims beginnen zich in stijgende aantallen te verplaatsen naar niet-islamitische landen
■ Het begin van culturele conflicten worden zichtbaar, hoewel vaak subtiel.
■ Eerste migratiegolf naar een niet-islamitische gastland.
■ Vragen om een humanitaire tolerante behandeling van de samenleving die hen ontvangt.
■ Pogen de islam te presenteren als een vreedzaam geloof en moslims doen zich voor als slachtoffers vanwege onbegrip en racisme (hoewel de islam geen ras is).
■ Hoge moslim geboortecijfers vergroten de moslimbevolking in het gastland.
■ Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan.
■ Dringt aan om “islamofobie” te criminaliseren en strafbaar te stellen..
■ Dreigen met gerechtelijke stappen voor vermeende discriminatie.
■ Het aanbieden van een “interreligieuze dialoog” om niet-moslims te indoctrineren.
Hoeveel landen lijden aan islamitische infiltratie? Een? Een handvol? Bijna elke natie? De islamitische leiding van de moslimbroederschap en anderen wensen de ontbinding van elke soevereine natie om hen te vervangen door een mondiale instelling van de islamitische sharia. Sharia-wetgeving, gebaseerd op de koran, sira en hadith, veroordeelt vrijheid en verbiedt gelijkheid en is in strijd met de wetten van alle westerse landen.

FASE 2: CONSOLIDATIE VAN DE MACHT
■ Islamitische immigranten en bekeerlingen van het gastland blijven vragen naar onderwijs, sociale diensten, financiering en sharia rechtbanken.
■ Aantal bekeerden neemt toe ; Oprichting en werving van jihad cellen.
■ Inspanningen om degene die zich van de maatschappij vervreemd voelen, te bekeren.
■ Revisionistisch streven naar islamisering van de geschiedenis.
■ Inspanningen om de ware geschiedenis van islam, het onthullende bewijs over hun veroveringsideologie te vernietigen.
■ Verhoogde antiwesterse propaganda en psychologische oorlogvoering.
■ Inspanningen om bondgenoten te werven die gelijkaardige doelen (communisten, anarchisten) nastreven.
■ Pogingen om kinderen te indoctrineren met islamitische denkwijze.
■ Verhoogde inspanningen om te intimideren, monddood maken of elimineren van niet-moslims.
■ Inspanningen om wetten tegen godslastering en haat in te voeren om zodoende de critici het zwijgen op te leggen.
■ Blijft zich richten op het vergroten van de moslimbevolking door midel van migratie en islamitische geboorten.
■ Gebruikt kapitaal van goede doelen voor financiering van jihadistische activiteiten en voor het werven van aanhangers.
■ Heimelijke pogingen om de westerse samenleving van binnenuit te vernietigen.
■ Ontwikkeling van een islamitisch politieke basis in niet-islamitische gastland.
■ Islamitische financiële netwerken financieren de islamitische politiek, aankopen van grond.
■ Zichtbare moorden op critici om de oppositie te intimideren.
■ Tolerantie naar niet-moslims vermindert.
■ Roep om de strenge islamitische gedragsnormen over te nemen.
■ Illegaal vergaren van wapens en explosieven in verborgen locaties.
■ Openlijke minachting/afwijzing van niet-islamitische samenleving, rechtssysteem en cultuur.
■ Inspanningen om de machtsbasis van alle niet-islamitische religies te ondermijnen en te vernietigen.

FASE 3: OPEN OORLOG/ LEIDERSCHAP & CULTUUR
■ Openlijk geweld om de sharia-wetgeving en bijbehorende culturele beperkingen op te leggen; afwijzing van de overheid [gastland], onderwerping van andere religies en gewoonten.
■ Opzettelijke pogingen om overheid & cultuur te beschadigen.
■ Daden van barbarij om burgers te intimideren en angst en onderdanigheid te bevorderen.
■ Openlijke en heimelijke inspanningen om de economie kapot te maken.
■ Alle tegenstanders worden uitgedaagd en worden het zwijgen opgelegd .
■ Massa-executies van niet-moslims.
■ Wijdverbreide etnische zuiveringen door islamitische milities.
■ Afwijzing en het tarten van seculiere wetten en oorspronkelijke cultuur,
■ Moord op “gematigde” islamitische intellectuelen die islamisering niet ondersteunen.
■ Vernietiging van kerken, synagogen en andere niet-islamitische instellingen.
■ Vrouwen worden verder beperkt in overeenstemming met de sharia-wetgeving.
■ Grootschalige vernietiging van bevolking, moorden en bomaanslagen.
■ Omverwerping van de regering en de politiek macht wordt onrechtmatig vervangen.
■ Opleggen van sharia-wetgeving

FASE 4: TOTALITAIRE ISLAMITISCHE ‘THEOCRATIE.’
■ Islam wordt de enige religieus-politieke en justitiële-culturele ideologie.
■ Sharia wordt het “recht’’ van het land.
■ Alle niet-islamitische mensenrechten worden geannuleerd.
■ Slavernij en genocide van niet-islamitische bevolking.
■ Vrijheid van spreken en persvrijheid worden uitgeroeid.
■ Alle religies behalve de islam worden verboden en vernietigd.
■ Vernietiging van al het bewijsmateriaal van niet-islamitische culturen, bevolking en symbolen. [boeddha’s, Mariabeelden, tempels, kerken, kunst, enz].

http://westerse-beschaving.org/stadia-naar-een-volledige-overname/