Invasie onder goedkeuring.

Dit laatste is exact wat ook Wilders heeft gezegd! Er is heel dringend een revolutie nodig (om ons allemaal van een gewisse dood te redden)!  https://eunmask.wordpress.com/2016/01/27/wilders-de-patriottistische-lente/