Invasie onder goedkeuring.

Dit laatste is exact wat ook Wilders heeft gezegd! Er is heel dringend een revolutie nodig (om ons allemaal van een gewisse dood te redden)!  https://eunmask.wordpress.com/2016/01/27/wilders-de-patriottistische-lente/

 

Vreemde titel misschien maar ik zal proberen uit te leggen wat ik bedoel.

In een nog niet zo heel lang voorbij verleden bestond Europa uit diverse landen, Europa is een continent en kun je ruwweg verdelen in vijf delen; oost, west, zuid, noord en midden.

Migratie is zo oud als de wereld, mensen trokken van de ene regio naar de andere net zo het hun uitkwam, de enige restrictie was dat hun vervoer beperkt was waardoor migratie bijna altijd tot het eigen continent beperkt bleef.

Bij het ontstaan van landen werden grenzen ingevoerd, dat wilde niet zeggen dat niemand een land in of uit kon maar er was wel controle op, selectie zou je het ook kunnen noemen.

Mensen met de vereiste papieren waren welkom binnen de gestelde kaders, voldeed je niet aan de vereisten dan werd je niet toegelaten of het land uitgezet en als je daar niet vrijwillig…

View original post 1.087 woorden meer