De vijandige overname van Europa

overname

Het Europese volk begint zich steeds meer af te vragen wie er in hun land regeert.
Als er een vijandige invasie in een land plaatsvindt, dan zal dat land (en hun volk) er alles aan moeten doen om deze invasie met alle macht te bestrijden.

Een land dat haar grenzen wagenwijd opent voor de vijand pleegt genocide op het eigen volk.
Dit gebeurt nu in Europa en dus ook in ons land. De invasie is mede door de uitnodigende open grenzen onstuitbaar geworden.

De binnendringers worden gepamperd en krijgen meer rechten dan de oorspronkelijke bevolking, die alles moet betalen. Degenen die hiertegen protesteren worden veroordeeld!
Het gevolg is dat geweld een steeds grotere rol gaat spelen. Dat zien we in Frankrijk, Engeland en nu vooral in Duitsland gebeuren. Op grote schaal vinden er verkrachtingen en onlusten plaats. Overheden proberen dit te verzwijgen en onder het tapijt te schuiven.

Ook de Nederlandse regering doet hier volop aan mee. De ene asielopvang na de andere rijst de grond uit en als de eigen landgenoten protesteren, dan worden de protesten met politiegeweld neergeslagen.
http://fubar.mobi/2016/01/23/politie-ging-te-ver-in-zaak-tegen-bestormers-woerden/

Het gaat zelfs zover, dat de vreemdelingen hun eigen rechten opeisen (luide moskeeën, eigen Sharia wijken, eigen scholen, gescheiden openbare gelegenheden, halal voedsel, geen Christelijke feestdagen, enz. enz.)

Maar wat nóg erger is, er worden steeds meer publieke functies toegekend aan deze buitenlanders en er komt steeds meer sharia in onze wetgeving. En dit alles schijnt door Brussel te worden gedirigeerd.

En zo wordt langzaam maar zeker de weg vrijgemaakt voor een vijandige (geïslamiseerde) overname van Europa en dus ook van Nederland.

Realpredictor.