WAAROVER MEN NIET SPREEKT!

De waarheid over de westerse DOMBO’S !

boek islam

Dat het Westen in het algemeen aan ontkenning van de werkelijkheid doet, ligt volgens mij aan verschillende zaken. Onze geesten zijn door en door gepacificeerd, waardoor we het kwade niet meer kunnen herkennen. Badinerend: een politiek correcte bobo zou zelfs geen nazi in een uitroeiingskamp herkennen. We zijn alleen nog maar in staat te oecumeniseren.

Ten tweede is het voor de westerse mindset uitermate moeilijk om buiten het eigen conceptuele kader te gaan, om dan te moeten erkennen dat andere culturen gewoon slechte uitgangspunten hebben. Ik druk me voorzichtig uit… Het narcisme van de westerse geest, die zich goed wil blijven voelen, staat dit niet toe.

En er is ten derde de jarenlange hersenspoeling door de 68’ers en hun nazaten. Die hebben in de moslims een nieuwe onderklasse ontdekt en dat zullen we geweten hebben. Hun cultuurmarxisme heeft onze geesten, ook die van de liberalen en de christendemocraten, volledig bezet, waardoor -zeg maar- een 25-jarige CD&V’er nagenoeg hetzelfde denkt als een PVDA’er. Hun lange mars door de instellingen is er een geweest van de bezetting van de culturele bovenbouw, zoals Gramsci het vroeg, waardoor vandaag iedereen of hetzelfde denkt, of hetzelfde moet denken.

En dan is er nog die eeuwige westerse masochistische boetedoening, die hyperkritiek ten opzichte van het Westen, waardoor men als enige beschaving in de wereld con gusto de poten onder de eigen stoel wegzaagt: le devoir de repentance.

Ten slotte is er de ontzettend gebrekkige kennis van de islam, een ranzige ideologie die men grosso modo op gelijke voet stelt met de twee andere monotheïsmen, jodendom en christendom. Wie de islam echter kent, wéét dat het een wrede soldatenreligie is die voor de meeste moslims gelukkig slechts een orthopraxis is, want de eigen bronnen kent men meestal niet, en daarvoor mogen we ons gelukkig prijzen.

Wim van Rooy.

http://fenixx.org/2016/01/22/een-exclusief-interview-met-islamkenner-wim-van-rooy-door-koen-vermeiren/