DE WENS VAN EUNMASK…

OudNieuw

EUNMASK wenst u allen een vredevol Nieuw jaar!

 

Citaten over vrede:

(met name hin eigen volk)

 • Respect voor de rechten van anderen betekent vrede
 • Het is verstandiger de oorlog te doden met het woord dan met het zwaard.
 • Vrede kan nooit worden verkregen, doordat een land zich macht en welvaart verzekert door de onderwerping en benadeling van anderen (met name hun eigen volk)
 • Voorbereid zijn op de oorlog is de beste manier om de vrede te handhaven.
 • Nelso Mandela:
  Ik zou het heerlijk vinden als ik in rust en vrede zou kunnen genieten van mijn oude dag, maar ik weet dat ik, zoals zovelen van u, niet zal kunnen rusten zolang ons geliefde continent verwoest wordt door een dodelijke epidemie (oorlog).
  ———————————————————

Quotes about peace:

 • Respect for the rights of others means peace.
 • It’s wiser to kill the war with the word than with the sword
 • Peace can never be obtained, because a country ensures power and prosperity by the subjugation and harm to others (in particular their own people)
 • To be prepared for war is the best way to maintain peace.
 • Nelso Mandela:
  I would love it if I could enjoy peace and quiet in my old age, but I know that I, like so many of you, cannot rest as long as our beloved continent will be destroyed by a deadly epidemic (war).

Realpredictor.