De keiharde waarheid: we kunnen 10 miljoen asieljihadisten verwachten tegen einde 2016

De slimmen onder ons wisten het al! GEZINSHERENIGING, met meerdere vrouwen en een school vol kinderen!

moslimgezin

Fubar

De Bondsregering maakte een maand geleden  in een vertrouwelijke bijeenkomst duidelijk, wat de ministeries in 2016 te wachten staat. Tot het eind van 2016 verwacht men tot 10 miljoen asielzoekers. Dat mag absurd klinken, maar wordt onderbouwd door harde cijfers.

Vluchtelingenaantallen: de gezinshereniging wordt beter doodgezwegen?

De officiële cijfers spreken alleen van de geregistreerde asielzoekers. Van hen, die een asielverzoek ingediend hebben, wat waarschijnlijk ook gehonoreerd zal worden. Het grootste deel van de asieleisers komt tenslotte uit Syrië en die worden zo snel mogelijk ingewilligd.

Slechts weinigen spreken over de zogenoemde gezinshereniging. Toch verkrijg je pas de echte getallen samen met die aantallen, waar we mee moeten rekenen. En die getallen zijn dan plotseling een stuk hoger.

Tien miljoen vluchtelingen met verblijfsrecht. Absurd?

In tegendeel. Een simpel rekensommetje voor beginners. De Bondsregering wil de gezinshereniging definitief niet aanpakken en alles zo laten. Dat…

View original post 500 woorden meer