De onverzoenlijke strijd tegen de politieke correctheid

Het is inderdaad al 2 over 12. Wij hoeven elkaar geen gelukkig Nieuwjaar te wensen, want dat is nu “Wishful Thinking” (een farce)  geworden!

OpinieZ

Het gevoel dat ik als hoofdredacteur van OpinieZ aan het eind van 2015 overhoud, is gelukkig meer dan mijn gebruikelijke cynisme. De cynicus heeft in het algemeen weinig vertrouwen in de medemens en in de overheid en neigt ertoe zichzelf verongelijkt terug te trekken uit het maatschappelijk gewoel. Zelf sluit ik dit jaar strijdbaar en onverzoenlijk af. En dat is ook nodig.

Het rampzalige van het afgelopen jaar was dat vijf grote, afzonderlijk al nauwelijks aan te pakken maatschappelijke problemen in elkaar verstrengeld raakten. Ik noem ze even op: de mislukte integratie van moslims in onze samenleving, de onbeheersbare vluchtelingencrisis, het verval van de natiestaat, het falen van de Europese Unie en de opkomst van uit het Midden-Oosten overgeslagen islamitische terreur.

Er is een haast onontwarbare kluwen van ellende ontstaan. De politieke elites in Brussel en in de Europese hoofdsteden zijn niet in staat om zelfs maar het begin van…

View original post 467 woorden meer