The clash between two eras.

De botsing tussen 2 tijdperken!

neanderthal

The 21st century and the Neanderthal era will never merge.

Civilization and primitive barbarity of islam are 3500 centuries apart.
‘The clash we are witnessing around the world is not a clash of religions, or a clash of civilizations. It is a clash between two opposites, between two eras.

De 21e eeuw en het Neanderthaler tijdperk kunnen nooit samengaan.

Civilisatie en Primitieve barbaarsheid van de islam liggen 3.500 eeuwen uit elkaar.
‘ De botsing over de hele wereld is niet een botsing van religies, of een botsing van beschavingen. Het is een botsing tussen twee tegengestelden, tussen twee tijdperken.

RP: De gewoontes van Neanderthalers:  kelen doorsnijden van dieren, onthoofden van hun vijanden en verkrachten van vrouwen.