Christmas Greeting from Israël !

EEN KERSTGROET UIT ISRAËL

Zo moet een perfecte wereld er uit zien, waar iedereen elkaars cultuur en religie respecteert !