Europa zonder grenzen dreigt in ontbinding te raken!

Elsevier

door Afshin Ellian 21 dec 2015

De migratiecrisis 2015 gaat ook in 2016 onverminderd door. Het is een ernstige affaire aan het worden. Daarom spreekt men van een crisis op een Europese schaal.

Natuurlijk is de verhuizing van mensen een continu proces.

De migratie- en asielstroom was ook in de vorige eeuw gaande. Het begon met het asielvraagstuk. Het asielrecht werd vaak aangewend door mensen die geen politieke vluchtelingen waren. Het asielrecht vormde dan een basis voor de migratie.

In de twintigste eeuw zien we een nieuwe tendens: de ontheemden die voor een oorlog vluchten, zoeken niet meer primair naar veiligheid, maar vooral naar welvaart en een betere toekomst.

Tijdens de Iran-Irak-oorlog in de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam een aanzienlijk aantal jongeren naar het westen, omdat ze van hun ouders niet aan de oorlog mochten deelnemen. Niet geheel onbegrijpelijk, maar het had niets te maken met het asielrecht.

Scheiding

Het zoeken naar een betere toekomst is niet de grondslag van het asielrecht. Het recht op asiel dijde gaandeweg uit. De oorlogsontheemden, hoewel ze vaak in een veilig land verbleven, namen ook het besluit om naar het westen te komen: wederom voor een beter leven. Ook dit is geheel begrijpelijk. Tegelijkertijd staat ook deze beweging ver van de oorspronkelijke bedoeling van het asielrecht. Het asielrecht is inmiddels een uitgehold recht.

Het asielrecht is veranderd in het migratierecht. Dit moet iedereen te denken geven.

Een harde scheiding tussen het asielrecht en het migratierecht is meer dan ooit noodzakelijk. Anders dreigt het asielrecht en daarmee het systeem voor mensen die het hard nodig hebben, volledig te mislukken. En dat is niet wenselijk.

Entertainers

De weerloze politieke vluchtelingen worden daardoor nog weerlozer. Wie humanistisch denkt, dient zich hierover zorgen te maken. Maar humanisme is nu overgenomen door cabaretiers en entertainers. Jeroen Pauw en andere entertainers claimen het monopolie op humaniteit.

Wie van de normen van entertainers afwijkt, wordt er als een afvallige inhumane Nederlander bestempeld. Ja, afvallig, omdat de entertainers van onze tijd het volledige monopolie op ‘humaniteit’ hebben toegeëigend. De kerk van entertainers is vrijblijvend en kosteloos. Niet voor iedereen, dat geldt slechts voor de hogepriesters van de entertainers-ker

Lees hier verder: Elvevier