PVV KERST NIEUWSBRIEF

pvv.kerstjpg

Beste vrienden en vriendinnen,

In 2015 steeg onze PVV in de peilingen naar recordhoogte. Steeds meer Nederlanders steunen de PVV en waarderen onze inzet. Ook mocht ik namens u allen de publieksprijs Politicus van het Jaar 2015 in ontvangst nemen. Daar past alleen dankbaarheid bij. En het besef dat zonder u dit allemaal niet mogelijk was geweest.

Nederland beleeft een moeilijke tijd. Er is terreurdreiging, een asiel-tsunami, de afbraak van de zorg. Maar gelukkig is er de PVV. Zij houdt de vlam van de vrijheid brandend. Intussen probeert de politieke elite mij door middel van een nieuw proces de mond te snoeren. Maar dat zal haar niet lukken. Ik blijf mij – schouder aan schouder met alle PVV-verkozenen, met onze medewerkers, en met u – keihard inzetten voor Nederland! Altijd!

Samen gaan wij van 2016 een geweldig jaar maken!

Namens alle PVV-verkozenen in de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Europees Parlement, Provinciale Staten, gemeenteraden en al onze medewerkers wens ik u en uw familie prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016!

Hartelijke groet,

Geert Wilders.
Nieuwsbrief Partij voor de Vrijheid