Question to the Muslims

Mozes

Moses en de tien geboden

Vraag aan de moslims:
Als jullie god Allah is, waarom volgen jullie de regels van Mohammed?
Waar is het bewijs dat hij is aangesteld als de woordvoerder van Allah?

RP: I’m not religious, so I would have asked the muslims this question differently:
If God is love, why are all of your commandments are based on revenge and the worst punishments, such as beheading, stoning, burning alive, etc.?

RP: Ik ben niet gelovig, daarom zou ik deze vraag anders gesteld hebben:
“Als God Liefde is, waarom bestaan jullie geboden allemaal uit wraak en de vreeslijkste straffen. zoals onthoofden, stenigen, levend verbranden, etc.?”