GEERT WILDERS en de LANDVERRADERS

De hypocrisie van dit kabinet druipt er weer van af! Want het eeuwige smoesje (haatzaaien) als verweer begint ons nu aardig de keel uit te hangen! Andere argumenten hebben ze gewoon niet! Zowel Samsom als de voorzitster voelen zich, gesteund door het applaus van de rest van de nitwits, superieur in dit clubje achter de heg! Ik geef u hier nógmaals de definitie van hypocriet en u mag bepalen of dit van toepassing is op dit kabinet.
“Hypocrisie als argument tegen iemands argument gebruiken is een drogreden. Hypocrisie of huichelarij is het voorwenden van geloof, gevoelens, moraal, of deugden zonder daar volledig achter te staan of de daaraan verbonden normen en waarden ZELF in praktijk te brengen, in het bijzonder bij het bekritiseren van anderen.” C’est ca!

Geachte Hr. Wilders (g.wilders@tweedekamer.nl)(Ook verzonden maar andere partijen).

U bent vandaag andermaal te gast bij de diepzinnige wetenschappelijke rubriek van Wauso met alhier zijn gehele oeuvre (http://fenixx.org/category/wauso/).
De rubriek waar Jan de Gewone man en Truus ga naar Huus centraal staan. De personen waar ook U voor opkomt in al Uw redes tegen de Policolor Over-Correcte elite. De Policolor elite, zij gaan over de lijken van de medemens heen zonder om te kijken naar de gevolgen van hun desastreuze op moord met voorbedachte rade lijkende beslissingen.
We gaan een analyse maken van de Moorddadige Achterlijkheid van politieke partijen na de dodelijke aanslagen in Parijs. Nee, niet van november, maar van januari 2015, Charly Hebdo. Dit debat is een zuivere weergave, dat Policolor politici, hun Eigen Bevolking blootstellen aan anarchie, moord en doodslag. En dat met een enorme geestdrift !

Interrupties Charly Hebdo debat

PvdA, SamSom vond het vreselijk…

View original post 925 woorden meer