GEERT WILDERS en de LANDVERRADERS

De hypocrisie van dit kabinet druipt er weer van af! Want het eeuwige smoesje (haatzaaien) als verweer begint ons nu aardig de keel uit te hangen! Andere argumenten hebben ze gewoon niet! Zowel Samsom als de voorzitster voelen zich, gesteund door het applaus van de rest van de nitwits, superieur in dit clubje achter de heg! Ik geef u hier nógmaals de definitie van hypocriet en u mag bepalen of dit van toepassing is op dit kabinet.
“Hypocrisie als argument tegen iemands argument gebruiken is een drogreden. Hypocrisie of huichelarij is het voorwenden van geloof, gevoelens, moraal, of deugden zonder daar volledig achter te staan of de daaraan verbonden normen en waarden ZELF in praktijk te brengen, in het bijzonder bij het bekritiseren van anderen.” C’est ca!