Drudge Sends The Dirty Little Secret Viral: “America Has Been Arming ISIS”

ISIS-drudge-tweet

Matt Drudge: American political commentator
Drudge stuurt het vuile kleine geheim viraal: “Amerika heeft ISIS bewapend”

What would the world do if it realized the truth – that ISIS is the creation of Western forces, and that the United States has in fact been arming and supporting their own worst enemy?:
We realists knew this already from the beginning….

 

Wat zal de wereld doen als zij achter de waarheid komen – dat ISIS de creatie is van westerse krachten en dat de Verenigde Staten in feite hun ergste vijand heeft bewapend en ondersteund?
Dat wisten wij realisten toch al vanaf het begin…

http://www.dcclothesline.com/2015/11/26/drudge-sends-the-dirty-little-secret-viral-america-has-been-arming-isis/