MESSAGE TO THE WORLD!

Bericht aan de wereld!

ISIS.KILL

Or they will destroy You!

Vernietig die InSecten
Of zij zullen Jullie vernietigen!