EUROPA CAPITULEERT!

ASIELDREIGING

Grenzen blijven open! Wie van hen zijn vluchteling en wie terrorist?

Aanslag Parijs. De verwachte reacties van ontzetting over deze aanslag zijn uitgebleven!

Nóg erger, ze proberen om de aanslag te bagatelliseren door de rollen om te draaien!

De toespraken van Rutte en Merkel en de reacties van de andere landverraders, de Gutmenschen,  zijn om te kotsen!

Voordat de link tussen de geïnfiltreerde IS-terroristen en de invasie van zogenaamde vluchtelingen werd gelegd, hebben zij zich in alle bochten gewrongen om dit te ontkennen! Totdat door de valse Syrische paspoorten van de aanslagplegers duidelijk werd dat dit wel degelijk om geïnfiltreerde extremisten tussen de asielaanvragers ging en het wel degelijk de opzet was om Europa aan te vallen.

De rollen omdraaien.
Nu zeggen ze in feite: “Eigen schuld, dikke bult! De aanslag is het gevolg van jullie aversie tegen vluchtelingen en jullie protesten tegen hun komst”
Ze willen daarmee dus aangeven dat het pamperen en op elk gebied ondersteunen van die zielige “vluchtelingen” niet voldoende is geweest om de ‘terechte onvrede’ van deze gelukzoekers te kunnen goedmaken! Ook wordt weer het oude paard van stal gehaald: “deze aanslag heeft NIETS met de islam te maken”!

Met andere woorden: ZIJ KUNNEN BEGRIP OPBRENGEN voor de aanslag in Parijs!

Want zij zien in deze aanslag dan ook geen enkele aanleiding om de grenzen te sluiten, omdat het volgens hen slechts om ‘incidenten’ gaat!

Dat dit het begin is van een golf van aanslagen in Europa, kan door ieder weldenkend mens worden voorspeld. Dit wordt echter door de landverraders als ‘paniekzaaien’  en islamofobie bestempeld.

Al met al komt het er op neer dat onze bestuurders, die hun volk zouden moeten verdedigen tegen de vijand geen poot zullen uitsteken en door blijven gaan met het gastvrij openhouden van onze grenzen en hiermee het dreigingsniveau blijven vergroten!!

Het enige wat ze hebben gedaan na de aanslag is de AZC’s extra bewaken!

Wij zullen onszelf dus moeten verdedigen!

DE GRENZEN OPENHOUDEN VOOR ONZE VIJAND EN HET NIET TEGEN GAAN VAN AANSLAGEN BETEKENT CAPITULATIE!

Realpredictor.

Lees ook deze artikelen:
http://joostniemoller.nl/2015/11/reacties-op-parijs-bewijzen-europa-geeft-zich-over/

https://ejbron.wordpress.com/2015/11/15/de-terreur-van-parijs-aanval-op-ons-allemaal/