Why Europe will burst…

Waarom Europa uiteen zal barsten!

Sinds 1960 is Saudi-Arabië gegroeid van 4 miljoen tot de huidige 30 miljoen inwoners, Turkije van 27 naar 75 miljoen, Syrië van 4,5 naar 18 miljoen, Irak van 7,5 naar 34 miljoen.

En DIT is wat in Europa in een paar maanden is binnengekomen!
Reken maar uit hoeveel het in een paar jaar zullen zijn!

invasion.europe

(Waar bij gewone mensen gemiddeld 1 tot 3 kinderen in hun hele leven worden geboren, kunnen bij hen (de islamieten) jaarlijks het 5-voudige worden geboren, wegens het bezit van meerdere vrouwen, met het gevolg dat hun kinderaantal tientallen malen hoger ligt!)

Beseffen jullie eigenlijk wel wat dit voor Europa betekent? Het aantal werkenden daalt,  net als de inkomens, mede omdat de werkenden dit alles moeten bekostigen! De criminaliteit zal daarom tot recordhoogtes stijgen en het sterftecijfer torenhoog worden!

DIT ALLES DANKZIJ HET DODELIJKE POLITIEKE BELEID VAN EUROPA!