Een aanklacht tegen doorgeslagen tolerantie

RP: Tolerantie voor de eigen-volksvernietigers is hetzelfde als je doodsvijand omarmen!

OpinieZ

Nederlanders is altijd ingeprent dat “wij” Nederlanders een tolerant volk zijn. Het probleem doet zich nu voor dat die tolerantie is doorgeslagen. De indoctrinatie van deze doorgeslagen versie van tolerantie is een dusdanig eigen leven gaan leiden, dat iedere ander denkbeeld wordt weggezet als -minimaal- intolerant.

De doorgeslagen vorm van tolerantie (in mijn ogen gewoon eigenpijperij) is niets anders dan een dwangbuis van politiekcorrecte denkbeelden die worden ingezet om de Nederlandse bevolking op het policor spoor te houden. Ook al leidt die tolerantie tot de ondergang van eigen cultuur en eigen nationaliteit.

Het is dan ook hoog tijd om intolerant tegen tolerantie te worden. Waarom moeten Nederlanders tolerant zijn tegen denkbeelden die juist de tolerantie om zeep willen helpen? Tolerantie is de bijl aan de wortel van onze beschaving, ik zeg het u.

De doorgeslagen vorm van tolerantie is niets anders dan een dwangbuis

We moeten tolerant zijn tegen politici…

View original post 315 woorden meer