WAARSCHUWING! DREIGENDE VOLKSOPSTAND IN EUROPA !

OPSTAND

Regeringen van Europa: wordt alsjeblieft wakker!

Een volksopstand kan op verschillende manieren plaatsvinden, maar als blijkt dat de vreedzame optie niet helpt dan is geweld helaas onvermijdelijk!

De Europese regeringen, onder leiding van de EU, gaan gewoon door met het binnenhalen van de grootste vijand van Europa ooit! Massa-immigratie van barbaarse volksgroepen is het ergste wat Europa ooit is overkomen!

Inmiddels zijn de toestanden in heel Europa zo dreigend en onhoudbaar geworden dat overal wordt gedreigd met een volksopstand. In elk rechts blog wordt hierover al gediscussieerd!
Politici: Onderschat het aantal volgers en lezers niet van deze blogs, want het aantal loopt in de tientallen miljoenen!

Wij webmasters proberen zo veel mogelijk om dit te voorkomen, door te wijzen op de alternatieven maar zowel het geduld van de bevolking, als de hardnekkige volharding van onze regeringen om te weigeren deze vernietigende tsunami te stoppen, maakt dat het dweilen is met de kraan open!

Nationalisme in plaats van landverraad
Een gevaar voor de nabije toekomst is dat het nationalisme in sommige kringen mensen zal aanzetten tot gewapend verzet tegen de huidige machthebbers binnen de EU. Toelating van Turkije binnen de EU kan de trigger zijn voor een burgeroorlog. Nu al zijn hier en daar geluiden te horen dat onze politici landverraders zijn die collaboreren met de vijanden van de Europese beschaving. Dat komt omdat ze de massa-immigratie uit niet-westerse landen hebben toegestaan en zelfs aangemoedigd.

Willen we het tij keren, dan zullen we binnen Europa ons moeten bezinnen over onze politieke doelstellingen. Dit kan slechts lukken door krachtig vast te houden aan onze westerse normen en waarden. De toekomst van Europa en daar onlosmakelijk mee verbonden de vrede in de wereld, zijn afhankelijk van een nationalistisch en beschaafd Europa. De moeilijk te aanvaarden paradox is dat nationalisme noodzakelijk is, om de kracht te hebben de wereldgemeenschap dienstbaar te zijn.

Wat zijn die alternatieven? Allereerst:

DE GRENZEN SLUITEN
Wilders is al begonnen met een grote handtekeningen actie, maar wij moeten ervoor zorgen dat het resultaat niet, zoals altijd, door onze (volksverradende) regering wordt genegeerd, erger nog, in de prullenbak terecht komt!

NIET AANPASSEN? DAN GEEN ROOIE CENT EN OPDONDEREN!
De grote groepen vijandelijke islamitische bezetters zijn zo brutaal dat zij op het moment dat ze voet aan land hebben gezet, beginnen met hun barbaarse gewoontes: beroving, mishandeling, bedreiging, verkrachting van de autochtone bevolking en hun eisen door onze strot proberen te duwen! Iedereen met een beetje gezond verstand heeft al lang begrepen dat het grootste deel helemaal geen vluchteling is, maar in feite de extremistische belagers van het volk uit deze moslimlanden, die nu hun praktijken in Europa proberen voort te zetten. En die helemaal niet “zielig” zijn maar juist levensgevaarlijk!
Ze plannen in Europa openlijk hun shariawijken en hun jihad en de suicidale Europese regeringen kijken toe en steken geen vinger uit om ze tegen te houden! Integendeel!

De vermeende vluchtelingen uit de arme (3e wereld) landen zijn helemaal niet zo arm, want de meesten die hun oversteek naar het ‘paradijselijke’ Europa hebben gemaakt hebben hiervoor duizenden dollars betaald en zijn in het bezit van dure telefoons, kleding etc.
Maar het toppunt van brutaliteit zijn hun eisen (huizen, geld, aangepast voedsel, etc.). Dit wordt niet alleen gehonoreerd maar ook nog uitgebreid met gratis zorg, duizenden euro’s zakgeld, voorrang bij huisvesting, familieherenigingen van meerdere vrouwen met bijbehorende mega-aantal kinderen, die allemaal uitkeringen krijgen! En dit alles bekostigd door de (steeds armer wordende) autochtone bevolking!
Zij hebben zelfs de meest bizarre eisen, zoals het verbod op verkoop van alcohol, varkensvlees, en niet-halal producten! De Europeanen zijn nu dus gast in eigen land!

Conclusie: Advies aan Europa:  sluit onmiddellijk de grenzen. Stop het pamperen van gelukzoekers en parasieten! Schop de criminele asielzoekers het land uit,  hun veroorzakers en weldoeners (regeringen) afzetten en het directe resultaat is dat de vernietiging van Europa onmiddellijk zal worden gestopt!

Realpredictor

Gerelateerde bronnen:

http://politiek.tpo.nl/2015/11/09/nationalisme-is-noodzakelijk-om-de-wereldgemeenschap-dienstbaar-te-zijn/

UK Luilekkerland.
https://www.youtube.com/watch?v=Cc8yHHjGBqc

Zielige afrikanen?
https://ejbron.wordpress.com/2015/11/11/afrika-koopt-meer-wapens-dan-welk-ander-continent-dan-ook/

Grenzen dicht
http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/10/geert-wilders-begint-grote-handtekeningenactie-om-de-grenzen-te-sluiten/

Geen geld
http://fubar.mobi/2015/11/11/frankrijk-tegen-rouhani-je-past-je-aan-ons-aan-of-je-krijgt-helemaal-niks-te-vreten/