TEKEN DE PETITIE!: Dringend verzoek om onderzoek uitspraak van Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk

Politici als Öztürk, die een racistische, dodelijke ideologie aanhangen, zijn een gevaar voor Nederland en moeten te allen tijde uit de Kamer worden geweerd! Dus TEKEN DE PETITIE!

E.J. Bron

Screenshot_37

Selçuk Öztürk

Smaad en laster. Als burger kom je met zulke uitspraken niet zomaar weg. De heer Wilders wordt aangeklaagd voor de uitspraak “minder, minder”, waarbij voor het gemak “criminele” is weggelaten. Dan zou deze uitspraak zeker een onderzoek waardig zijn!: Het Roermondse Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk zegt dat Geert Wilders op weg is de nieuwe Hitler te worden.

 TEKEN HIER DE PETITIE!

Geplaatst door:
E.J. Bron
(h/t Marij H.)

View original post