DE VERKWANSELING VAN EEN HEEL CONTINENT!

euverraad

Alle waarschuwing in mijn artikelen zijn inmiddels uitgekomen en de realiteit is 10 x erger dan wij hadden kunnen voorzien! De sociale- en maatschappelijke gevolgen zijn groter dan ik had verwacht en de extremistische risico’s zijn, dankzij de open grenzen, niet onaanzienelijk, vooral omdat er geen enkele controle plaatsvindt op de horde ‘asielzoekers’ die nu alle landen van Europa overspoelen!

De oorspronkelijke bevolking van Europa heeft nu niet alleen te lijden onder de sociale gevolgen van de grootste kolonisatie ooit, maar is hierdoor ook economisch op de rand van de afgrond gebracht! Letterlijk weggejaagd uit hun huizen en berooid door de gedwongen subsidiëring van deze volksuitwisseling!

Wij worden nu geconfronteerd met niet alleen de grote (doelbewuste?) ‘vergissing‘ om hen als (oorlogs)slachtoffers te bestempelen om hen zo een zieligheidsstatus te geven, maar vooral het gevaar van een barbaarse islamisering van heel Europa!

https://eunmask.wordpress.com/2015/09/06/eu-heeft-het-volk-van-europa-verkwanseld/

Hier nogmaals de ware oorzaak van dit mega-volksverraad!

Op gevaar af dat u uw buik inmiddels boordevol heeft van gezeik over de multiculturele samenleving, wil ik u toch iets vertellen wat u nog niet weet. Namelijk dat de massale moslim-immigratie naar West-Europa niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd.

In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren.

Resolutie van Straatsburg (1975); “De EEG belooft om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen en de moslims de ruimte te geven om hun cultuur naar Europa te brengen.” De tekst benadrukt ‘de grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden’.”

Het Nederlandse volk wordt niet verdeeld door kritiek op de islam. Het Nederlandse volk is verdeeld door de komst van de islam en het feit dat een deel van de bevolking beseft dat de islamitische cultuur onverenigbaar is met de westerse cultuur en een ander deel van de bevolking nog vasthoudt aan een illusie. Dát is de tweedeling.

Geldstromen moeten vloeien voor oprichting van moskeeën, koranscholen en instituten ter bestudering van de islam.” Om de Arabische olieboeren te vriend te houden, is en wordt de expansiedrift van de islam genegeerd en het verspreiden door Europa van die politieke ideologie, gefaciliteerd en gefinancierd door de EU. En dus door de inwoners van alle EU-landen. Het importeren van de islam vanwege olie, met als bijkomstigheid het bewerkstelligen van loonmatiging. De beweegredenen van de eurocraten waren helder. Olie en geld.

Maar wat faciliteren en financieren jij en ik nu eigenlijk? Wat brengt dat Arabisch cultuurgoed ons, dat zo’’n enorme verrijking is, vooral op het gebied van normen en waarden ?
In 1975, toen de eurocraten besloten dat onze cultuur wel wat verrijking kon gebruiken, hing bij ons nog het touwtje uit de voordeur. Op een warme zomeravond zat men gezellig massaal samen buiten voor de deur. Korte rokjes en lange golvende haren waren de mode. In de nacht op de fiets naar huis, na het werk of een avondje stappen, was heel gewoon. Opa van 91 kon in de zomer om half zeven in de avond nog gerust zijn voordeur opendoen.

Intussen zijn miljoenen mensen onze woonwijken ingestuurd, die dankzij de consequente opvattingen over hun islamitische geloof, kansloos in onze maatschappij staan en zich vervreemd voelen.

Als iemand een ander uit de droom helpt, wordt dat vaak niet in dank afgenomen. Mensen houden van dromen en idealen. En willen daar graag aan vasthouden. Ook als de werkelijkheid de droom inhaalt. Ook als de waarheid de leugen achterhaalt. Boos worden op degene die de droom vernietigt -vasthouden aan de illusie- is vaak makkelijker gebleken, dan de realiteit onder ogen te zien.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/09/de-grote-verrijking-het-grote-verraad/

RP: De “grote verrijking”, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft bestaat uit miljoenen barbaarse primaten die als hobby ‘koppensnellen en verkrachten’ hebben! En onze achterlijke leiders hebben de ‘handel in degeneratie en vernietiging van hun land als compensatie voor olie‘ destijds met succes afgesloten!

En terwijl de resultaten hiervan overal zichtbaar zijn, proberen ze nog  alle kritiek van hun eigen volk op deze desastreuze deal, met dwangmaatregelen af te straffen! Over Nazi-mentaliteit gesproken…