Wij worden geregeerd door vijanden van de autochtone bevolkingen van Europa.

government-our-enemy

Onze eigen regering is dus onze vijand

Sattler’s analyse

Een paar dingen zijn helaas al te duidelijk: wij worden geregeerd door vijanden van de autochtone bevolkingen van Europa. De EU is niet een vriend van onze nationale staat! Politiek correct Den Haag, dat aan de leiband van die EU loopt,  is niet op ONZE hand en ik vrees dat de vertegenwoordigers van ons vorstenhuis ook niet meer goed beseffen wat het betekent om voor je eigen land en volk op te komen. Ik herinner de lezers aan de belofte die onze staatshoofden bij hun inhuldiging aflegden. Zij zouden zich met alle middelen inzetten voor de verdediging van onze landsgrenzen. Alle vorstinnen legden deze eed af en ook hoorde ik onze huidige vorst die belofte onder aanroeping van God herhalen.

Het is niet voor niets dat de EU een politiemacht, de zogenaamde Eurogendfor, heeft opgericht en die achter de hand houdt. Deze interventiemacht is NIET opgericht om Europa te verdedigen tegen invasies van buitenaf (!), maar oefent zich in het houden van huis-aan-huis gevechten! De Duitse ME heeft enkele jaren geleden al met Eurogendfor geoefend en inmiddels wordt een Eurogendfor trainingskamp in het oosten van Duitsland opgezet.

Het moet ons dan ook – de mentaliteit van de EU kennende – niet verwonderen dat een voormalige model DDR-studente, die destijds zeer betrouwbaar was in de ogen van de toenmalige DDR machthebbers, als kanselier van het huidige Duitsland de sluizen wijd open heeft gezet voor de instroom van miljoenen “hulpzoekende” moslims. De intocht van deze mensen past perfect in de EU plannen die Sattler beschrijft.

En precies daarvoor dienen de terroristische vormen van oorlogvoering die Sattler voorziet.

De EU is er niet voor ons, maar voor de islamitische, gelijkschakelende geestesgesteldheid. Het maakt de leiding van de EU waarschijnlijk niet uit hoeveel bloed er bij de doorvoering van de verrijkende verandering moet vloeien, zolang die verandering er maar komt.

Bron: https://ejbron.wordpress.com/2015/10/04/naar-aanleiding-van-slagveld-west-europa/

Lees ook: https://eunmask.wordpress.com/2014/10/13/waarom-de-regering-de-grootste-vijand-van-het-nederlandse-volk-is/

europe.islam1