BREKEND: justitie stuurt sterke arm langs bij AZC-nee activisten!

Zijn we weer in de Nazitijd beland?

Politie-aan-de-deur-520x245

DOOR HANNIBAL · 2 OKTOBER 2015

De angst van Justitie voor elke tegenwerping bij de komst van een AZC begint groteske vormen aan te nemen. Het lijkt er op dat Justitie het verschil tussen een normaal democratisch protest en terrorisme niet weet te maken.

Vandaag zijn bij verschillende leden en sympathisanten van AZC-alert in Enschede politieagenten aan de deur geweest. Om te waarschuwen dat de protesten fatsoenlijk moesten blijven. Mogelijk zijn leden van het College van B&W bedreigd volgens onze informant, maar men heeft geen idee om wie het dan zou moeten gaan.

Heel vreemd.

Dat je mensen die het niet met de komst van zo’n AZC eens zijn verdenkt kan ik me nog voorstellen – dat je direct een politieauto met twee agenten langsstuurt helemaal niet. Dit is wat men altijd heeft beschouwd als iets wat je niet doet, en ik ken ook geen voorbeelden van linkse actievoerders die ooit op een dergelijke wijze zijn behandeld. Het land zou te klein zijn geweest.

Dat volgens de betrokkenen de langs gestuurde agenten vriendelijk en weinig enthousiast voor hun taak leken, doet vanzelfsprekend niets af aan wat hier gebeurt.

Welke officier van Justitie is hiervoor verantwoordelijk?
Is de Korpsbeheerder van de regio Enschede op de hoogte van deze zaak, en heeft het zijn instemming of sterker?
Is dit gebeurd met medeweten van de rijksoverheid, en zo ja, wie heeft daarvoor toestemming gegeven?
Dit lijkt ons nog slechts een beginnetje van de vragen die in het parlement moeten worden gesteld naar aanleiding van dit gedoe. Politie aan de deur geeft de hele woonomgeving het gevoel dat er strafbare feiten zijn gepleegd, en in een kleine wereld sta je zo te boek als semi-terrorist.

Dit moet niet alleen ophouden, het had nooit mogen beginnen.

Het minste dat je naar aanleiding hiervan verwacht zijn disciplinaire maatregelen tegen de mensen die hiertoe opdracht gaven.

Wat is dit anders dan intimidatie van staatswege?

http://verenoflood.nu/brekend-justitie-stuurt-sterke-arm-langs-bij-azc-nee-activisten/comment-page-1/#comment-238