Aartsbisschop Irak waarschuwt Europa: Ons lijden is voorproefje van wat jullie te wachten staat

         Nu horen jullie linkse idioten het van de bron zelf, waar wij vanaf het begin voor gewaarschuwd hebben! Gaan jullie nog steeds door met de zelfvernietiging van jullie eigen volk?

Fubar

‘Als jullie niet snel ingrijpen zullen jullie het slachtoffer worden van de vijand die jullie zelf hebben verwelkomd’

De Aartsbisschop van Irak, Amel Shimon Nona, waarschuwde al vorig jaar dat als Europa niet snel zijn grenzen op slot gooit, het lijden van de christenen in het Midden Oosten nog maar een voorproefje is van wat ons ook hier te wachten staat. ‘Want jullie liberale en democratische waarden en politiek zijn hier helemaal niets waard.’ Helaas blijft Europa een jaar later de woorden van de bisschop nog altijd negeren en hebben onze regeringen juist het tegendeel gedaan.

XanderNieuws >>

h/t

View original post

Advertenties