Duitsland verzwijgt de Verkrachtingsepidemie door Migranten. Wie zijn hier de smeerlappen?

Volgens een hoofdartikel in de Westfalen-Blatt weigert de politie misdaden vrij te geven waar vluchtelingen en migranten bij betrokken zijn, omdat ze geen aanleiding willen geven voor kritiek op massamigratie.

rape1

Een steeds groter aantal vrouwen en jonge meisjes, die in een Duits vluchtelingenverblijf verblijven, worden verkracht, aangerand en zelfs gedwongen tot prostitutie door mannelijke asielzoekers. Dit wordt bevestigd door Duitse maatschappelijke werkers, die informatie uit de eerste hand hebben over de situatie.

Veel verkrachtingen vinden plaats in verblijven met zowel mannen als vrouwen, dit komt door een tekort aan ruimte. Duitse autoriteiten dwingen duizenden mannelijke en vrouwelijke migranten om dezelfde slaap- en toiletruimte te delen.

De omstandigheden voor meisjes en vrouwen zijn in sommige verblijven zo gevaarlijk dat ze worden omschreven als “vrouwen in het wild” die moeten vechten tegen de mannelijke islamitische roofdieren. Echter blijven velen vrouwen stil uit angst voor eerwraak, zeggen maatschappelijke werkers.

Tegelijkertijd wordt een steeds groter aantal Duitse vrouwen in steden en dorpen door het land heen verkracht door asielzoekers uit Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Veel van deze misdaden worden door de Duitse autoriteiten en nationale media in de doofpot gestopt, waarschijnlijk om de toename van anti-migratie gevoelens tegen te gaan.

Een coalitie van vier maatschappelijke organisaties en vrouwenrechten-groepen schreef op 18 augustus een brief van maar liefst twee pagina’s lang naar de leiders van de politieke partijen in het regionale parlement van Hessen, een staat in het midden-westen van Duitsland. Hierin waarschuwden zij hen over de steeds slechter wordende situatie van vrouwen en kinderen in vluchtelingenverblijven. In de brief stond:

“De toenemende toestroom van vluchtelingen heeft de situatie van meisjes en vrouwen in het opvangcentrum in Giessen (HEAE) en zijn dochterondernemingen bemoeilijkt.

“Het uitvoeren van het onderhoud van de huisvesting in grote tenten, het gebrek aan gescheiden mannelijke- en vrouwelijke facilitaire voorzieningen, panden die niet op slot kunnen, het gebrek aan een veilige opvang voor meisjes en vrouwen — om maar een paar facilitaire factoren te noemen — zorgt ervoor dat de kwetsbaarheid van vrouwen toeneemt binnen de HEAE. Dit verschijnsel is in het voordeel van de mannen die vrouwen als minderwaardig beschouwen en ze behandelen als “prooien in het wild”.

“De consequenties zijn een groot aantal verkrachtingen en aanrandingen. We ontvangen ook een stijgend aantal meldingen van gedwongen prostitutie. Het moet benadrukt worden: dit zijn geen unieke gevallen.
|
“Vrouwen hebben gemeld dat zij, net als kinderen, zijn verkracht of onderworpen zijn aan aanranding. Als gevolg hiervan slapen veel vrouwen in hun dagelijkse kleding. Er zijn dagelijks meldingen van vrouwen dat zij ’s nachts niet naar het toilet gaan wegens het gevaar verkracht- of beroofd te worden onderweg. Zelfs overdag is lopen door het kamp voor veel vrouwen een gevaar.

“Veel vrouwen zijn — naast het vluchten voor oorlogen of burgeroorlogen — ook op de vlucht voor sekse-gerelateerde redenen, bijvoorbeeld de dreiging dat ze worden uitgehuwelijkt of besneden. Dit zijn vrouwen die een extra risico hebben op gevaar, vooral als ze alleen op de vlucht zijn of alleen met hun kinderen. Zelfs als ze vergezeld worden door een mannelijk familielid of kennis geeft dit niet altijd zekerheid op bescherming tegen mishandeling omdat dit kan leiden tot bepaalde afhankelijkheid en seksuele uitbuiting.

“De meeste vrouwelijke vluchtelingen hebben verschillende traumatische gebeurtenissen moeten doorstaan in hun land van herkomst of tijdens hun vlucht. Ze zijn slachtoffers van, soms zelfs voor periodes van jarenlange, mishandeling, kidnapping, marteling, verkrachting en uitbuiting.

“Het gevoel hier veilig aangekomen te zijn en rond te kunnen lopen zonder angst, is voor veel vrouwen een droom die uitkomt… Daarom vragen wij u om onze vraag naar onmiddellijke inzet van beschermde opvang (gesloten appartementen of huizen) voor vrouwen en kinderen die alleen reizen te honoreren.

“Deze voorzieningen moeten zodanig uitgerust zijn dat mannen geen toegang hebben tot de verblijfplaats van de vrouwen, met uitzondering van hulpverleners en beveiliging. Daarnaast moeten slaapkamers, woonkamers, keukens en toiletten met elkaar verbonden zijn zodat ze een zelfstandige eenheid vormen, en hiermee alleen bereikbaar zijn via een gesloten en bewaakte ingang naar het huis of appartement. ”

Lees hier het hele arikel
http://nl.gatestoneinstitute.org/6579/verkrachting-migranten