EU HEEFT HET VOLK VAN EUROPA VERKWANSELD!

TOTALE ISLAMISERING EUROPA AL EEN HALVE EEUW GELEDEN DOOR DE EU BESLOTEN!

VERKWANSELD

Gisteren maakte een lezer mij attent op het –mij overigens al bekende- boek ‘Eurabia’ van de Joods-Britse schrijfster Bat Ye’or, wier onthutsende feiten door onder andere de Nederlandse arabist prof.dr. Hans Jansen werden bevestigd. Ye’or schreef dat uit officiële documenten is gebleken dat Europese politici al in de jaren ’60 en ’70 zich massaal committeerden aan de stapsgewijze islamisering van Europa door het toelaten van steeds grotere aantallen moslims!

Ye’or schreef dat de gevestigde orde met name de media zou gaan gebruiken om de argeloze Europese bevolking te misleiden door een vrijwel uitsluitend positief beeld te schetsen van de islam, terwijl tegelijkertijd de eigen cultuur en eigen historie naar beneden zouden worden gehaald. Daarbij zouden ook glasharde leugens worden ingezet, zoals de mythe dat moslims in het verleden bijna overal vreedzaam samenleefden met de Joodse en/of christelijke minderheden. De historisch bewezen waarheid is echter exact het tegendeel.

Jonathan Arnott, lid van Nigel Farages Britse Onafhankelijkheidspartij UKIP, noemt het voorstel ‘schandalig. Dit is pistool-tegen-je-hoofd politiek van de EU, en velen van ons vinden dat maar niets.’

U gelooft nog steeds niet dat de eurocraten in Brussel doelbewust de poorten hebben opengezet voor de komst van miljoenen moslims? Wat dacht u dan hiervan: EU lidstaten krijgen voor iedere naar Griekenland of Italië gevluchte immigrant die ze opnemen een bonus van € 6000. Bovendien overweegt de EU om lidstaten die weigeren nog meer moslim vluchtelingen op te nemen te straffen met het korten op EU-subsidies en –fondsen, en dat geld te geven aan de landen die wél hun grenzen wagenwijd openzetten.
Landen die weigeren mee te werken zullen juist worden gestraft. De EU heeft al 32 rechtszaken geopend tegen landen die hun asielwetten niet voldoende hebben aangepast om nog meer immigranten op te kunnen nemen.

Met andere worden: Europa zal en moet islamitisch worden, of de autochtone volken dat nu willen of niet.
Mes op de keel van Oost Europa: accepteer moslims, of anders geen geld

Vooral Oost Europa, dat zwaar afhankelijk is van EU-subsidies, zal de dupe worden van de nieuw te nemen maatregel, waarmee Brussel de immigratie van miljoenen moslims in een nog hogere versnelling wil zetten. Ook Groot Brittannië, dat steeds meer twijfels zet bij het EU-beleid en op diverse beleidsterreinen een uitzonderingspositie wil, wordt hiermee op de korrel genomen. De Oostenrijkse kanselier Faymann vroeg zich op TV hardop af ‘waarom wij nog iets voor de Britten zouden doen, aangezien solidariteit geen eenrichtingsverkeer is’.

Het einddoel: een multiculturele superstaat, waarbij Europa veranderd zal zijn van een vrij en welvarend continent in een slaafs en onderdanig onderdeel van een groot islamitisch imperium rond de Middellandse Zee en in het Midden Oosten. Bovendien zou door de Europese steun van het in 1973 speciaal voor dat doel uitgevonden Palestijnse volk de Joodse staat Israël, die als de grootste blokkade voor dit moslim imperium wordt beschouwd, van de kaart moeten worden geveegd.

Gevestigde Europese orde heeft eigen volken de oorlog verklaard.

De conclusie lijkt meer dan gerechtvaardigd dat het establishment in ‘dhimmi’ Europa, dus ‘onze’ leiders, de gewone bevolking de oorlog heeft verklaard, en al tientallen jaren de massa immigratie vanuit de islamitische wereld als belangrijkste wapen inzet om onze welvaart, onze vrede, onze veiligheid en onze toekomst te laten vernietigen. Velen van u zullen niet kunnen geloven dat een dergelijk verraad mogelijk is, maar als u nog eens 10 à 15 jaar willoos naïef afwacht, zult u zelf ondervinden dat van overdrijving geen enkele sprake is. Dan zal het echter veel te laat zijn het tij nog te keren.

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/EU-geeft-lidstaten-6000-bonus-voor-iedere-immigrant-en-wil-weigerlanden-straffen