BEVRIJDING UIT DE EU: DE ENIGE REDDING VAN EUROPA!

eu.death

Het failliet van het EU-immigratiebeleid dat nu in de volle omvang naar buiten is gekomen.
Het conflict met Rusland, dat ook een conflict met China kan gaan worden. Het onoplosbare probleem met Griekenland, dat zich kan uitbreiden tot een vergelijkbaar probleem met Spanje, waar ook extreem links aan de macht lijkt te gaan komen. En dan nog ISIS aan de zuidgrens, en binnen de Europese grenzen.

Het is een opeenstapeling van op zich verschillende problemen waarop de EU geen antwoord heeft, omdat er geen werkelijke EU eenheid bestaat. De EU is een mythe, een hol vat. De ineenstorting is nabij en dat kan alleen maar een goede zaak zijn. Want alleen zonder de EU kunnen de Europese problemen aangepakt worden. Per land. Met onderlinge afspraken waar overeenstemmende belangen bestaan.
Pas na de bevrijding uit de EU kan er een nieuwe dynamiek ontstaan. Ook voor Nederland!

Joost Niemöller

RP: Volk van Nederland: Brussel berooft ons van onze vrijheid, onze welvaart, onze veiligheid, onze tradities en onze identiteit en daarmee van onze toekomst!
Hoe lang duurt het nog voordat wij ons verzetten? Nog even en Nederland zal voorgoed verdwijnen!