WIE IS ONZE ECHTE STAATSVIJAND?

enemy

Het heeft lang geduurd maar eindelijk heeft men het door dat niet Wilders, maar de islam een Staatsgevaar is! En de EU is de veroorzaker hiervan!
Het multiculturele drama dat zich nu voltrekt is de grootste bedreiging voor de maatschappelijke vrede. De islam wordt nu eindelijk gezien als een bedreiging voor de samenleving! Burgers die zich hiertegen verzetten zijn niet het gevaar (ook al probeert de EU deze verzetspogingen af te straffen) maar de steeds groeiende stroom (criminele) islamitische ‘asielzoekers’ die zich tegen onze maatschappij (onze cultuur, onze levenswijze en tradities) verzetten, zijn de vijand geworden van Europa!

Men kan zich afvragen waarom de EU dit niet inziet, maar feitelijk moet men zich afvragen wat de werkelijke oorzaak is waarom de EU zich niet constant hiertegen verzet!

De asieltsunami is namelijk het pronkstuk van de EU, die er alles aan zal doen om deze tendens zo lang mogelijk voort te zetten! Ze hebben zelfs een leger klaarstaan om elke tegenstand hiertegen neer te slaan!

We moeten ons toch afvragen: “Wie zijn hierin hun handlangers?” We weten dat de islamitische landen een dikke vinger in de pap hebben gehad bij de asiel-deal! Die wilden ten koste van alles (zelfs hun olie) van het gevaar voor terroristische infiltratie af! We weten nu ook waarom de grenzen van Europa wagenwijd zijn geopend (in elk geval niet voor een interne Europese markt!)

In onderstaande citaat van politiek tpo staat één van de consequenties (let wel: dit is slechts 1 onderdeeltje van de geheime EU asiel-operatie):
“Warlords, gelieerd aan radicale islamitische groepen als Al Qaida, ISIS of de Moslimbroederschap, vormen in Libië de gewapende macht achter de smokkelmaffia. Zij verdienen honderden miljoenen euro’s dankzij het EU-beleid. Eén vluchteling betaalt grofweg het jaarinkomen van één strijder. Het geld van de vluchtelingenstroom voedt daarmee de oorlog en de onrust in de hele regio.”

Het weekblad Elsevier becijferde dat de kosten voor terrorismepreventie ‘exploderen’ tot 900 miljoen euro per jaar, tien maal zoveel als het kabinet Kok II dacht nodig te hebben na de aanslagen van 11 september.

“Het staatsgevaar bestaat o.a. uit de overlast die veroorzaakt wordt door criminaliteit, misbruik van sociale voorzieningen, antiwesterse sentimenten en vrouwenonderdrukking door etnische minderheden.
Men is dan ook niet bezorgd is over de sociaaleconomische positie van allochtonen, maar over een botsing tussen culturen en een dreigende ondermijning van de sociale cohesie.”

Nogmaals: de Islamitische invasie is een staatsgevaar, maar de werkelijke Staatsvijand is degene, die deze invasie hier (als wapen) heeft toegelaten!

Bovenstaande ontwikkelingen maken duidelijk dat het volk van Europa nu geconfronteerd wordt met een door de Europese leiders ‘aangestuurde’ volksuitwisseling , waarvan zij het deel zijn, dat moet plaatsmaken voor de nieuwe (islamitische) Europeanen…

Realpredictor

Lees ook: http://politiek.tpo.nl/column/ak-74-wil-de-europese-unie-opnieuw-een-totale-oorlog/