People of Europe get ready for the invasion of barbarians!

Volk van Europa, bereid u voor op de invasie van barbaren!

This is Hungary, your country will be next…
Dit is Hongarije, uw land zal de volgende zijn…

Illegal immigrants shouting “Allah Akbar” in Hungary
Illegale immigranten roepen “Allah Akbar”in Hongarije