SHAME ON YOU OBAMA!

The Iran deal will unfreeze billions of dollars that Iran will use for terrorism and violence. Tell your Senator: No money for Iranian terror. No deal for Iran.

De deal met Iran zal miljarden beschikbaar maken die Iran voor terrorisme en geweld gebruiken zal. Vertel uw Senator: geen geld voor Iraanse terreur. Geen deal met Iran.