De dodelijke Asiel-samenzwering van Europa

Ik heb al eerder geschreven over hoe Arabische/Islamitische en Europese politici en intellectuelen na de Oliecrisis in 1973 een comité vormden om gezamenlijk een koers uit te stippelen voor Europa.
Dit comité werd in het leven geroepen door leden van wat destijds nog de EEG (Europese Economische Gemeenschap) werd genoemd, maar dat we nu kennen als de EU (Europese Unie).

De samenzweerders kwamen overeen dat de Europese grenzen moeten worden geopend voor massale migratie van Arabieren en moslims naar Europa. De deelnemende intriganten besluiten dat de verspreiding van de Islam in Europa geen strobreed in de weg mag worden gelegd, en beloven dat zij hun invloed zullen aanwenden om ervoor te zorgen dat de media en het onderwijs in Europa een ‘objectief’ en positief beeld schetsen van de Islam en haar geschiedenis in Europa (het gaat hier niet over vage complottheorieën, want hiervan zijn officiële documenten voorhanden).

Nu iedereen in heel Europa geconfronteerd wordt met de gevolgen van van de vernietigende asielinvasie, beginnen steeds meer protesten te komen (Pegida) om onze landen te bevrijden van dit woekerend gevaar.

Realpredictor.

En hier het afschrikwekkende gevolg:

duitslegerEU: opstandelingen doodschieten

Onlangs heeft het Duitse parlement toestemming gegeven om het leger in het binnenland in te zetten, in geval van “catastrofale toestanden”.
Volgens EU-recht mogen “opstandelingen” doodgeschoten worden. Deze maatregelen worden bijvoorbeeld niet genomen, omdat de politici bang zijn voor de miljoenen buitenlanders in onze landen, maar voor het geval wij ons verzetten tegen de verdringing door vreemde volkeren.

We worden verdrongen, ja, we moeten vervangen worden. Duitse politici spreken openlijk van de “verdunning van het Duitse volk” en dat “Europa meer verscheidenheid nodig heeft.”
Sarkozy heeft de Fransen tot meer rassenvermenging aangemaand, omdat ze anders “in moeilijkheden zouden geraken”.

Wie mensen uit de Derde Wereld importeert, haalt de Derde Wereld in huis. Vuil, onderontwikkeldheid, criminaliteit en door ons al lang overmeesterde levenswijzen dringen ons leven binnen en wijzelf moeten gedragsvoorschriften van vreemde en archaïsche religies respecteren.

Massa-immigratie is genocide op de oorspronkelijke bevolking

Massa-immigratie is genocide: EJ Bron